Aktualności
03.11.2016         Program „Studiuj z laptopem” na WFPiK UAM - aktualny komunikat dotyczący zdawania sprzętu.

 

                               Komunikat dotyczący zdawania sprzętu - otwórz.

 

15.03.2016          Końcowy raport ewaluacyjny (podsumowujący) Projektu „Dostosowanie modelu kształcenia                               studentów filologii polskiej do wyzwań współczesnego rynku pracy (ze szczególnym                               uwzględnieniem rozwoju kompetencji informatycznych oraz informacyjnomedialnych)”.

 

    Końcowy raport ewaluacyjny dostępny jest w zakładce „Rezultaty".

 

 

31.12.2015          Zakończenie Projektu PO KL nr 04.01.01-00-029/09 na WFPiK UAM

 

   Dziś zakończył się Projekt PO KL nr 04.01.01-00-029/09 na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przez pewien okres czasu na niniejszej stronie będą pojawiać się komunikaty związane z trwającym jeszcze zadaniem "Studiuj z laptopem" w celu informowania Państwa o terminach rozliczania się ze sprzętu.

 

23.12.2015          Program „Studiuj z laptopem” - komunikat dotyczący przedłużenia umowy na użyczone netbooki                               ACER.

 

    Szanowni Państwo Studenci i Doktoranci!
Uprzejmie informujemy, że osoby z IX (ostatniej) edycji programu „Studiuj z laptopem” mogą ubiegać się o przedłużenie umowy użyczenia netbooków ACER zgodnie z pkt.2§2 umowy użyczenia laptopów w ramach projektu PO KL nr 04.01.01-00-029/09 realizowanego na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu. Prosimy o podejście i podpisanie przygotowanych umów w terminie od 11.01.2016 do 11.02.2016 w godzinach 10:00 - 13:00 w pokoju 03 (przyziemie) Collegium Maius. Osoby, które nie chcą przedłużać umowy użyczenia zobowiązane są do zwrotu netbooków ACER do dnia 31.12.2015 w godzinach 10:00 - 13:00 również w pokoju 03.

W imieniu Zarządu Projektu PO KL,
dr Mirosław Wobalis

 

28.10.2015          Komunikat dotyczący ostatecznego terminu przyjmowania dokumentów praktyk/staży.

 

                               Komunikat dotyczący ostatecznego terminu - otwórz.

 

 

28.10.2015          Komunikat dotyczący odbioru teczek dla praktykantów i stażystów.

 

                               Komunikat dotyczący teczek - otwórz.

                               Potwierdzenie odbioru teczki / teczek - otwórz.

 

 

13.10.2015          Dwa zaproszenia do składania ofert dotyczących wykonywania obowiązków Opiekuna Praktyk                               pedagogicznych śródrocznych oraz ciągłych /śródrocznych.

 

                              Zaproszenie do składania ofert nr 1 - otwórz.

                              Zaproszenie do składania ofert nr 2 - otwórz.

 

 

08.10.2015          Pracownia Badań nad Tradycją Europejską IFP UAM zaprasza na spotkanie z RENATĄ LIS,                               autorką książki pt. W lodach Prowansji. Bunin na wygnaniu.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

07.10.2015          Zaproszenie do składania ofert dotyczących wykonywania obowiązków Opiekuna Praktyk                               pedagogicznych ciągłych.

 

                              Zaproszenie do składania ofert - otwórz.

 

 

07.10.2015          Zaproszenie na wykład gościnny dla studentów specjalności przekładowej, zatytułowany                               «Czy ja wiem?» Dwanaście dygresji na temat praktyki tłumaczeniowej, który wygłosi                               Pan Prof. Jerzy Koch w piątek 16 października o godzinie 13.30 w sali 327 Coll. Maius.

 

 

 

22.09.2015         Uwaga Studenci i Doktoranci ! Rusza kolejna, IX edycja ciągła programu Studiuj z laptopem !!!

 

    Szanowni Państwo Studenci i Doktoranci!

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że uruchamiamy ponownie edycję ciągłą (oznaczoną numerem IX) programu „Studiuj z laptopem” w ramach projektu PO KL realizowanego na naszym Wydziale. Planujemy przekazać Państwu nowoczesne i funkcjonalne notebooki Acer TravelMate TMB115-M-C5MR z ekranem 11,6" (system Windows 8.1) na zasadzie czasowego użyczenia.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do pobrania zamieszczonego poniżej regulaminu oraz wniosku zgłoszeniowego.
Termin składania wniosków zgłoszeniowych wg podanego wzoru rozpoczyna się 01.10.2015 i trwa do odwołania (do wyczerpania zapasów). Liczy się kolejność zgłoszeń!

                               Wniosek zgłoszeniowy - otwórz.

                               Nowy regulamin programu „Studiuj z laptopem" - otwórz.

 

W imieniu Zarządu Projektu PO KL,
dr Mirosław Wobalis

 

10.09.2015          Zdawanie sprzętu użyczonego studentom i doktorantom w ramach Projektu PO KL.

 

                              Komunikat o zdawaniu sprzętu - otwórz.

 

 

08.09.2015          Zaproszenie do składania ofert dotyczących wykonywania obowiązków Opiekuna Praktyk                               pedagogicznych ciągłych.

 

                              Zaproszenie do składania ofert - otwórz.

 

 

01.09.2015          Komunikat dotyczący godzin zdawania sprzętu użyczonego w ramach Projektu PO KL.

 

   UWAGA! Zdawanie sprzętu użyczonego w ramach Projektu PO KL możliwe jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 15:00 w pokoju 84.

 

 

27.07.2015          Zaproszenie do składania ofert dotyczących wykonywania obowiązków specjalisty ds. ewaluacji.

 

                              Zaproszenie do składania ofert - otwórz.

 

 

16.06.2015          Zaproszenie na wykład gościnny pt. Metoda Krakowska wobec zaburzeń rozwoju dzieci,                               który poprowadzi Pani dr hab. Marta Korendo z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

11.06.2015          Nabór uzupełniający na studenckie staże zawodowe w trzecim kwartale 2015.

 

                               Nabór uzupełniający na staże - otwórz.

                              Aktualny wykaz instytucji przyjmujących studentów na praktyki i staże  -  otwórz.

 

 

01.06.2015          Zaproszenie na wykład gościnny pt. Życie i praca na Wschodzie. Aspekt kulturowo-językowy,                               który poprowadzi Pan Zygmunt Pawlik.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

01.06.2015          Podsumowanie ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Polonista na rynku pracy. O strategiach                               dostosowywania kształcenia studentów polonistyki do nowej rzeczywistości.

 

 

                              Podsumowanie konferencji - otwórz.

                              Zdjęcia z konferencji nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

 

 

28.05.2015          Zaproszenie na wykład gościnny pt. Animowanie kultury filmowej w kinie studyjnym,                               który poprowadzi Pani Ewa Kujawińska.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

26.05.2015          Zaproszenie na wykład gościnny pt. Rola działań PR w promocji przedsiębiorstw i instytucji,                               który poprowadzi Pan Łukasz Tabin.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

26.05.2015          Zaproszenie na warsztaty gościnne pt. Szalom Asz i przekraczanie tabu w dramacie "Bóg zemsty",                               które poprowadzi Pani dr Agata Dąbrowska (Uniwersytet Łódzki).

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

25.05.2015          Zaproszenie na warsztaty gościnne pt. Dziennikarz dziś, czyli omnibus multimedialny, które                               poprowadzi Pan Konrad Marcinczak.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

21.05.2015          Zaproszenie na warsztaty gościnne pt. Przekład dialogu w prozie Alice Munro, które poprowadzi                               Pani Agnieszka Pokojska.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

20.05.2015          Ważny komunikat dotyczący rozliczania praktyk.

 

                              Komunikat - otwórz.

 

 

14.05.2015          Zaproszenie na wykład gościnny pt. Reżyserowanie filmu: Od scenariusza do planu zdjęciowego,                               który poprowadzi Pani Iwona Siekierzyńska, scenarzystka i reżyserka filmowa.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

13.05.2015          Zaproszenie na warsztaty gościnne pt. Skuteczne PR w sieci, które poprowadzi Pan Sebastian                               Szczęsny.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

13.05.2015          Zaproszenie na wykład gościnny pt. Norma a praktyka językowa, który poprowadzi                               Pani Profesor Ewa Kołodziejek.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

12.05.2015          Zaproszenie na warsztaty gościnne pt. Fotografia reporterska dokument czy kreacja? które                               poprowadzi Pani Joanna Tyszkowska-Walczak.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

11.05.2015          Instytut Filologii Polskiej UAM w Kaliszu zaprasza na wykład i zajęcia gościnne pt. Polska szkoła                               reportażu po Kapuścińskim. Poprowadzi je Wojciech Tochman, jeden z najbardziej znanych i                               cenionych polskich reporterów.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

                              nota biograficzna: W.Tochman - otwórz.

 

 

11.05.2015          Zaproszenie na wykład gościnny pt. Sztuka przeprowadzania wywiadu: Rozmowy o kinie,                               który poprowadzi Pan Stanisław Zawiśliński.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

07.05.2015          Zaproszenie na wykład gościnny pt. Telewizja informacyjna od kulis, który poprowadzi                               Pan Redaktor Jarosław Kuźniar.

 

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

05.05.2015          Instytut Filologii Polskiej i Zarząd Projektu POKL zapraszają serdecznie do udziału w ogólnopolskiej                               konferencji naukowej Polonista na rynku pracy. O strategiach dostosowywania kształcenia                               studentów polonistyki do nowej rzeczywistości.

 

 

                              Informacja o konferencji - otwórz.

                              Program konferencji (broszura) - otwórz.

                              Karta zgłoszenia uczestnictwa - otwórz.

 

 

05.05.2015          Zaproszenie na wykład gościnny pt. Strategie i narzędzia autoprezentacji, oraz warsztaty pt.                               Rozmowa kwalifikacyjna. Kreowanie wizerunku osobistego w praktyce, które poprowadzi                               Pani Ewa Kaczmarek. (Na oba spotkania obowiązują zapisy: bsobczak@amu.edu.pl)

 

                              Wykład - plakat informacyjny - otwórz.

                              Warsztaty - plakat informacyjny - otwórz.

 

 

05.05.2015          Zaproszenie na wykład gościnny pt. Pedagogika Montessori – radość samodzielności,                               który poprowadzi Pani Ewa Nikołajew-Wieczorowska.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

04.05.2015          Zaproszenie na warsztaty gościnne pt. The New Posidippus: Introduction and discussion of three                               epigrams (9, 37, 62), które poprowadzi Pan Profesor Bernd Seidensticker z Brandenburgische                               Akademie - Berlin.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

27.04.2015          Zaproszenie do składania ofert dotyczących opieki nad praktyką pedagogiczną śródroczną                               odbywającą się w okresie 01.06.2015 - 31.07.2015.

 

                              Opieka nad praktyką pedagogiczną - otwórz.

 

 

24.04.2015          Zaproszenie na wykład gościnny pt. Dokąd prowadzą nas buty Leśmiana? (poezja jako tekst                               kultury), który poprowadzi Pan Profesor Włodzimierz Bolecki.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

24.04.2015          Zaproszenie na wykład gościnny pt. Systemy CMS - zarządzanie stroną www w praktyce, który                               poprowadzi Pan Grzegorz Firlej.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

23.04.2015          Zaproszenie na wykład gościnny pt. MTP - stawka większa niż targi, który poprowadzi                               Pani Iwona Agnieszka Kasprzak-Ciesielska.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

21.04.2015          Zaproszenie na wykład gościnny pt. Fantastyka filmowa i problem człowieczeństwa, który                               poprowadzi Pan Profesor Piotr Zwierzchowski z UKW w Bydgoszczy.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

20.04.2015          Zaproszenie na wykład gościnny pt. Refleksja nad językiem w literaturze i kulturze starożytnej                               Grecji i Rzymu, który poprowadzi Pan Profesor Hubert Wolanin.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

20.04.2015          Zaproszenie na wykład gościnny pt. Tłumacze w króliczej norze, który poprowadzi Pan                               Grzegorz Wasowski.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

20.04.2015          Zaproszenie na wykład gościnny pt. Multiadresowość literatury dziecięcej, który poprowadzi Pan                               Profesor Grzegorz Leszczyński.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

20.04.2015          Zaproszenie na spotkanie z Panią Magdą Chołyst zatytułowane Artcoaching: jak projektować cele?

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

15.04.2015          Zaproszenie na warsztaty gościnne pt. Dyskretny urok deminutivu: jak to (wy)tłumaczyć? które                               poprowadzi Pani Profesor Elżbieta Muskat-Tabakowska.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

14.04.2015          Zaproszenie na warsztaty gościnne zorganizowane w ramach zajęć z modeli zawodowych pt.                               Jak przygotować się do wejścia na rynek pracy? które poprowadzi doradca zawodowy - Pani                               Agnieszka Sobańska.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

13.04.2015          Zaproszenie na warsztaty gościnne zorganizowane w Zakładzie Studiów Polonistycznych i                               Komunikacji Medialnej WP-A UAM w Kaliszu, które poprowadzi Pani dr Maria Łoszewska-Ołowska.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

13.04.2015          Zaproszenie na wykład gościnny pt. Down there and back again: variations on the katabasis theme                               in Lucian, który poprowadzi nasz Gość zagraniczny - Pan Profesor Heinz-Günther Nesselrath z                               Uniwersytetu w Getyndze.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

09.04.2015          Zaproszenie na warsztaty gościnne pt. Nadać słowom sens - aktorska interpretacja tekstu, które                               poprowadzi aktor Teatru Nowego w Poznaniu - Pan Andrzej Lajborek.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

31.03.2015          Zaproszenie na zajęcia gościnne dla studentów specjalności dziennikarskiej i PR pt. Questing                               jako metoda popularyzacji wiedzy o regionie. Założenia i praktyka, które poprowadzi Pani                               Aleksandra Warczyńska.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

31.03.2015          Zaproszenie na wykład gościnny zorganizowany w ramach zajęć z modeli zawodowych pt. Student i                               absolwent na rynku pracy (typy umów z pracodawcą), który poprowadzi Pan Mecenas Radosław                               Foryński.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

31.03.2015          Zaproszenie na wykład gościnny pt. Słownik gramatyczny języka polskiego - wersja internetowa,                               który poprowadzi Pan Profesor Zygmunt Saloni.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

25.03.2015          Zaproszenie na zajęcia gościnne pt. (Nie)banalna codzienność rzecznika klubu piłkarskiego, które                               poprowadzi Pan Łukasz Borowicz, rzecznik poznańskiego Lecha.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

23.03.2015          Zaproszenie na wykład gościnny pt. Formuły pozdrowienia w niektórych językach,                               który poprowadzi Pan prof. dr hab. Mikołaj Szymański z Uniwersytetu Warszawskiego.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

18.03.2015          Zaproszenie na wykład gościnny pt. Poetka i świat, który poprowadzi poetka -                               Pani Ewa Lipska.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

18.03.2015          Zaproszenie na warsztaty gościnne pt. Poezja w akcji, które poprowadzi Pan Szczepan Kopyt.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

18.03.2015          Zaproszenie na cykl wykładów gościnnych dla studentów specjalności przekładowej Pana                               prof. Andrew'a Chestermana z Uniwersytetu Helsińskiego.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

17.03.2015           Lista osób przyjętych na staż XII edycji w naborze dodatkowym oraz aktualna informacja o                                tym stażu.

 

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że zakończyliśmy rekrutację na staż dodatkowy (XII edycja). O jego przyznanie wnioskowało 137 osób, spośród których zakwalifikowano tylko studentów, którzy po raz pierwszy skorzystają z tej formy wsparcia. Prosimy o zapoznanie się z listą przyjętych osób.

                              Lista osób przyjętych  -  otwórz.

                              Aktualna informacja o tym stażu    -    otwórz.

 

 

16.03.2015          Zaproszenie na warsztaty gościnne pt. Przekład – kryminału antropologicznego, które poprowadzi                               Pani dr hab. Olga Kubińska.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

12.03.2015          Zaproszenie na spotkanie z Panią Karoliną Lewicką, sprawozdawcą sejmowym i publicystką TVP                               INFO, gospodynią poniedziałkowego wieczoru w radiu TOKFM, współautorką „Newsweek Historia”.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

                              Konspekt do zajęć - otwórz.

 

 

12.03.2015          Zaproszenie na Warsztaty logopedyczne dla przyszłych dziennikarzy, które poprowadzi Pan Piotr                               Bigora, absolwent PWST im. L. Solskiego w Krakowie, aktor Teatru im. W. Bogusławskiego w                               Kaliszu, logopeda.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

11.03.2015          Zaproszenie na wykład gościnny pt. Tajniki pracy dziennikarza śledczego, który poprowadzi Pan                               Marcin Kącki.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

11.03.2015         Uwaga Studenci i Doktoranci ! Zapraszamy Was do udziału w cyklu wykładów gościnnych pt.                              „HUMANISTYKA z widokiem na UNIWERSYTET".

 

Serdecznie zapraszamy doktorantów i studentów do udziału w cyklu wykładów gościnnych, które odbędą się w ramach ogólnopolskiego sympozjum naukowego, organizowanego przez Studium Doktoranckie Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, pt. „HUMANISTYKA z widokiem na UNIWERSYTET" w dniu 18 marca br. w godz. 09.30-16.00. W ramach sympozjum odbędą się następujące spotkania:
prof. Alina Nowicka-Jeżowa „Universitas studiosorum w dobie średniowiecza i renesansu. Między ideą i praktyką"
prof. Piotr Nowak „Hodowanie troglodytów. Reaktywacja"
prof. Ryszard Nycz „Humanistyka dziś: transdyscyplinarność, niedualistyczność, innowacyjność"
prof. Marek Wilczyński „Humanistyka z widokiem na Uniwersytet".

 

11.03.2015          Zaproszenie na warsztaty gościnne pt. Usłyszeć starożytnych Rzymian: foniczna realizacja                              klasycznej łaciny w świetle źródeł antycznych, które poprowadzi Pan prof. Hubert Wolanin.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

06.03.2015          Zaproszenie na wykład gościnny pt. Sztuka wywiadu, który poprowadzi Pan Michał Kopiński.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

02.03.2015          Zaproszenie na warsztaty gościnne pt. Theaterworkshop on "Tragedia Johannis Hus" by Johannes                               Agricola, które poprowadzi Pani prof. Cora Dietl.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

02.03.2015           Lista osób przyjętych na staże w naborze dodatkowym dla studentów filologii polskiej w Kaliszu.

 

                              Lista osób przyjętych na staże  -  otwórz.

 

 

25.02.2015          Zaproszenie na wykład gościnny pt. Łączniczka. Spotkanie z Sylwią Chutnik, który wygłosi autorka.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

23.02.2015          Zaproszenie na zajęcia gościnne pt. Od emisji głosu do interpretacji, które poprowadzi Pani                               Kinga Kielich.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

23.02.2015          Zaproszenie na wykład gościnny pt. Kim jest (dzisiaj) dziennikarz? który poprowadzi Pani                               Agata Ławniczak-Loba.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

18.02.2015          Nabór dodatkowy na studenckie staże zawodowe w drugim i trzecim kwartale 2015.

 

                               Dodatkowy nabór na staże - otwórz.

                              Aktualny wykaz instytucji przyjmujących studentów na praktyki i staże  -  otwórz.

 

 

12.02.2015         Uwaga Studenci i Doktoranci ! Informujemy, że w semestrze letnim uruchamiamy warsztaty:                              projektowania graficznego oraz podstaw komunikacji reklamowej i copywritingu.

 

 

Warsztaty projektowania graficznego – prowadzący: Pan mgr Michał Żerdzicki (as. UAP), 30 godzin, poniedziałki godz. 18:45, sala 61 Coll. Maius.
Warsztaty podstaw komunikacji reklamowej i copywritingu – prowadzący: Pan mgr Borys Glass-Brudziński (doktorant ZLiKN UAM), 30 godzin, środy godz. 18:45, sala 61 Coll. Maius.
Zajęcia dla studentów specjalności komunikacja kulturowa i kultura mediów cyfrowych, otwarte także dla innych chętnych, którzy przyjmowani będą do wyczerpania limitu miejsc. Początek warsztatów: od dnia 02.03.2015.

 

28.01.2015          Zaproszenie na wykład gościnny pt. Prawda i rzetelność dziennikarska a biznes (i polityka),                               który poprowadzi Pan Stanisław Rusek.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

27.01.2015          Nabór na staż dodatkowy w I półroczu 2015 dla studentów filologii polskiej w Kaliszu.

 

                               Informacja o naborze - Kalisz - otwórz.

                              Aktualny wykaz instytucji przyjmujących studentów na praktyki i staże  -  otwórz.

 

 

21.01.2015          Zaproszenie na warsztaty z łaciny żywej pt. Dic mihi quando w Instytucie Filologii Klasycznej, które                               poprowadzi Pani dr Anna Maciejewska ze Studium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

20.01.2015          Zaproszenie na warsztaty tłumaczeniowe wokół przekładu poematu Alice Oswald pt. Memorial,                               które poprowadzi Pani dr hab. Magdalena Heydel.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

15.01.2015          Informacja o wynikach konkursu uzupełniającego dla pracowników IFP UAM na modernizację                               programów nauczania.

 

 

                              Informacja o wynikach konkursu - otwórz.

 

 

15.01.2015          Konsultacje dla studentów w biurze projektu PO KL w roku bieżącym.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

12.01.2015          Zaproszenie na warsztaty gościnne z przekładu poezji D.J. Enrighta, które poprowadzi Pan                               Piotr Sommer.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

12.01.2015          Zaproszenie na zajęcia gościnne zorganizowane w ramach kontekstów dziennikarstwa pt. Praca                               reportera telewizyjnego. Improwizacja versus inscenizacja, które poprowadzi Pan Radosław                               Śledziński.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

12.01.2015          Zaproszenie na zajęcia gościnne zorganizowane w ramach kontekstów dziennikarstwa pt. Sztuka                               filmowania. Warsztat operatora telewizyjnego, które poprowadzi Pan Mikołaj Stefan Sobczak.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

09.01.2015          Uwaga wszyscy uczestnicy Projektu PO KL biorący udział w programie praktyk i staży!!!

 

                              Zmiana zasad rozliczania staży - otwórz.

                              Zmiana zasad rozliczania praktyk niepedagogicznych - otwórz.

 

 

05.01.2015          Studium Filologii Polskiej UAM w Kaliszu zaprasza na warsztaty gościnne Pani Doktor Pauliny                               Wiśniewskiej pt. O prasie dla ludzi w najlepszym wieku. Dziennikarstwo specjalistyczne w                               praktyce.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

18.12.2014           Lista osób przyjętych na staż XII edycji oraz aktualna informacja o tym stażu.

 

                              Lista osób przyjętych  -  otwórz.

                              Aktualna informacja o tym stażu    -    otwórz.

 

 

17.12.2014          Konkurs uzupełniający dla pracowników Instytutu Filologii Polskiej UAM na modernizację                                programów nauczania.

 

 

                              Informacja o konkursie - otwórz.

 

 

17.12.2014          Zgłoszenie zapotrzebowania na podręczniki (pomoce dydaktyczne w ramach modernizacji                               programów nauczania).

 

 

                              Komunikat dot. zapotrzebowania na podręczniki - otwórz.

                              Formularz zgłoszenia zapotrzebowania na podręczniki - otwórz.

 

 

17.12.2014          Lista osób, którym decyzją komisji IV edycji programu „Czytaj z ebookiem” przyznano czytniki.

 

 

                               Lista osób, którym przyznano czytniki - otwórz.

 

 

12.12.2014         Uwaga Studenci i Doktoranci ! Informujemy, że z dniem 12.12.2014 (wyczerpanie zapasów)                              zakończyliśmy VIII edycję ciągłą programu Studiuj z laptopem.

 

 

 

12.12.2014          Instytut Filologii Polskiej i Zarząd Projektu PO KL zapraszają serdecznie do udziału w ogólnopolskiej                               konferencji naukowej Polonista na rynku pracy. O strategiach dostosowywania kształcenia                               studentów polonistyki do nowej rzeczywistości.

 

                              Informacja o konferencji - otwórz.

                              Karta zgłoszenia uczestnictwa w konferencji - otwórz.

 

 

11.12.2014          Zaproszenie na warsztaty Asertywność: Jak efektywnie komunikować się w szkole - prowadząca:                               Pani Sonia Rammer.

 

                              Informacja o warsztatach - otwórz.

 

 

08.12.2014          Zaproszenie na wykład gościnny pt. Dziennikarz z kamerą w sklepie z porcelaną, czyli dzień z                               życia reportera Polsatu w terenie, który poprowadzi Pan Stanisław Wryk.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

08.12.2014         Uwaga Studenci i Doktoranci ! Informujemy, że uruchamiamy edycję ciągłą (oznaczoną                              numerem IV) programu Czytaj z e-bookiem !!!

 

Szanowni Państwo Studenci i Doktoranci!

   Jest nam niezmiernie miło poinformować, że uruchamiamy edycję ciągłą (oznaczoną numerem IV) programu Czytaj z e-bookiem w ramach projektu PO KL realizowanego na naszym Wydziale. Planujemy przekazać Państwu czytniki e-booków ONYX BOOX A60 na zasadzie czasowego użyczenia.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do pobrania zamieszczonego poniżej regulaminu oraz wniosku zgłoszeniowego.
Termin składania wniosków zgłoszeniowych wg podanego poniżej wzoru rozpoczyna się 8 grudnia br i trwa do 16 grudnia br włącznie. Liczy się kolejność zgłoszeń!
Termin wydawania czytników rozpocznie się w dniu 18 grudnia br i potrwa do 22 grudnia br.

                               Wniosek zgłoszeniowy - otwórz.

                               Nowy regulamin programu Czytaj z e-bookiem - otwórz.

 

W imieniu Zarządu Projektu PO KL,
dr Mirosław Wobalis

 

02.12.2014          Zaproszenie do składania ofert dot. broszur, teczek dla praktykantów/stażystów,                               publikacji ogłoszeń w prasie drukowanej, modernizacji strony www projektu oraz                               opieki nad praktyką niepedagogiczną.

 

                              Przedmiot zlecenia: Skład i wydruk broszury - otwórz.

                              Przedmiot zlecenia: Materiały biurowe dla praktykantów i stażystów (teczka) - otwórz.

                              Przedmiot zlecenia: Publikacja ogłoszeń w prasie drukowanej - otwórz.

                              Przedmiot zlecenia: Modernizacja strony www - otwórz.

                              Przedmiot zlecenia: Opieka nad praktyką niepedagogiczną - otwórz.

 

 

02.12.2014          Zaproszenie na wykład gościnny pt. Jak przeprowadzić ciekawy wywiad? który poprowadzi Pani                               Kinga Kielich.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

02.12.2014          Zaproszenie na wykład gościnny pt. Promocja a dobry przekaz medialny, który poprowadzi Pan                               Adam Wawrzyniak.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

02.12.2014          Informujemy, że nadal są możliwe zapisy na rozpoczęte w dniu 27 listopada br. warsztaty                               Pokonywanie barier na rynku pracy, prowadzi: Pani Hanna Caplewska - coach ACC ICF.

 

                              Info o warsztatach - otwórz.

                              Sylabus - otwórz.

 

 

01.12.2014          Zaproszenie na warsztaty fotografii cyfrowej, które poprowadzi Pan Mariusz Grajkowski.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

27.11.2014          Zaproszenie na spotkanie z Krzysztofem Koehlerem, autorem powieści Wnuczka Raguela.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

25.11.2014          Zarząd Projektu PO KL.04.01.01-00-029/09 zwraca się z prośbą o zgłaszanie przedmiotów                               nauczania w konkursie uzupełniającym modernizacji zajęć.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

24.11.2014          Zaproszenie na Spotkania polsko-czeskie w Collegium Maius - cykl zajęć otwartych dla                               studentów i doktorantów.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

                              Program zajęć - otwórz.

 

 

24.11.2014          Zaproszenie na warsztaty gościnne ze starożytnej greki, które poprowadzi Pan Paolo Pezzuolo.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

21.11.2014          Zaproszenie na wykład gościnny pt. Metaforyczne konceptualizacje pojęcia ‘tekstu’ a przemiany                               stylów myślowych w literaturoznawstwie, który poprowadzi Pan Paweł Jarnicki.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

20.11.2014          Zaproszenie na wykład gościnny zorganizowany w ramach kontekstów dziennikarstwa pt. Dobry                               przekaz medialny - czyli wokół działań Drużyny Szpiku, który poprowadzi p. Dorota Raczkiewicz.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

18.11.2014          Zaproszenie na wykład gościnny zorganizowany w ramach kontekstów dziennikarstwa pt. Czy w                               pracy można ciągle mówić? Prezenter radiowy w stacji publicznej i komercyjnej, który                               poprowadzi Pani Justyna Siepietowska (Radio Merkury).

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

13.11.2014         Uwaga Studenci i Doktoranci ! Nadal trwa VIII edycja ciągła programu Studiuj z laptopem !!!

 

Szanowni Państwo Studenci i Doktoranci!

   Przypominamy, że nadal trwa VIII edycja ciągła programu „Studiuj z laptopem” w ramach projektu PO KL realizowanego na naszym Wydziale. Mamy do przekazania Państwu nowoczesne i funkcjonalne notebooki Asus X551CA na zasadzie czasowego użyczenia (z możliwością przedłużenia na kolejny rok) .
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do pobrania zamieszczonego poniżej regulaminu oraz wniosku zgłoszeniowego.
Termin składania wniosków zgłoszeniowych wg podanego wzoru rozpoczął się 1 października br i trwa do odwołania (aż do wyczerpania zapasów). Liczy się kolejność zgłoszeń!

                               Wniosek zgłoszeniowy - otwórz.

                               Nowy regulamin programu „Studiuj z laptopem" - otwórz.

 

W imieniu Zarządu Projektu PO KL,
dr Mirosław Wobalis

 

12.11.2014          Uwaga studenci! Rusza nowa, XII edycja studenckich staży zawodowych!

 

                               Informacja o naborze - otwórz.

                              Aktualny wykaz instytucji przyjmujących studentów na praktyki i staże  -  otwórz.

 

 

06.11.2014          Zaproszenie na warsztaty interpretacyjno-translatorskie, które poprowadzi Pani dr Agata Łuka                               z IFK KUL.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

                              Program warsztatów - otwórz.

 

 

04.11.2014          Studium Filologii Polskiej UAM w Kaliszu zaprasza na wykład gościnny Pani Joanny Taczkowskiej pt.                               Dostęp do informacji publicznej. Zakres, zasady, tryb, odpowiedzialność.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

04.11.2014          Zaproszenie na dwa wykłady gościnne pt. Puka problem moralny - o stosunkach polsko-                               żydowskich podczas okupacji hitlerowskiej, które poprowadzi Pani Profesor Barbara Engelking.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

30.10.2014          Zaproszenie na spotkanie z pisarzem Panem Arturem Danielem Liskowackim.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

22.10.2014          Zaproszenie na warsztaty fotografii otworkowej, które poprowadzi Pan Michał Zieliński.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

21.10.2014          Studium Filologii Polskiej UAM w Kaliszu zaprasza na wykład gościnny Pana dra Roberta                               Grochowskiego pt. Uprzedmiotowienie kobiety w reklamie – pozytywne czy negatywne?

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

16.10.2014          Zaproszenie na warsztaty pt. Pokonywanie barier na rynku pracy, które poprowadzi Pani                               Hanna Caplewska - coach ACC ICF.

 

                              Info o warsztatach - otwórz.

                              Sylabus - otwórz.

 

 

15.10.2014          Zaproszenie na wykład gościnny pt. Punkt widzenia w filmie. Refleksje reżysera, który poprowadzi                               Pan Rafael Lewandowski.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

13.10.2014          Zaproszenie na wykład gościnny i warsztaty pt. Performance & Story Telling, które poprowadzi Pan                               Hiroko Tsuchimoto - Japonia.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

08.10.2014          Zaproszenie na warsztaty e-marketingu, które poprowadzą Panie Ewelina Kasperek i Sandra                               Wojciechowska.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

07.10.2014          Zaproszenie na wykład gościnny pt. Czytając Ficowskiego, który poprowadzi Pan Piotr Sommer.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

06.10.2014          Studium Filologii Polskiej UAM w Kaliszu zaprasza na warsztaty gościnne Pani Elizy Gniewek-                               Juszczak pt. Kształtowanie umiejętności używania komunikatywnego języka urzędowego.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

30.09.2014         Uwaga Studenci i Doktoranci ! Informujemy, że wznawiamy edycję ciągłą (oznaczoną obecnie                               numerem VIII) programu Studiuj z laptopem !!!

 

Szanowni Państwo Studenci i Doktoranci!

   Jest nam niezmiernie miło poinformować, że wznawiamy edycję ciągłą (oznaczoną obecnie numerem VIII) programu „Studiuj z laptopem” w ramach projektu PO KL realizowanego na naszym Wydziale. Planujemy przekazać Państwu nowoczesne i funkcjonalne notebooki Asus X551CA na zasadzie czasowego użyczenia (z możliwością przedłużenia na kolejny rok) .
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do pobrania zamieszczonego poniżej regulaminu oraz wniosku zgłoszeniowego.
Termin składania wniosków zgłoszeniowych wg podanego wzoru rozpoczyna się 1 października br i trwa do odwołania (aż do wyczerpania zapasów). Liczy się kolejność zgłoszeń!

                               Wniosek zgłoszeniowy - otwórz.

                               Nowy regulamin programu „Studiuj z laptopem" - otwórz.

 

W imieniu Zarządu Projektu PO KL,
dr Mirosław Wobalis

 

12.09.2014          Program „Czytaj z ebookiem” - komunikat dotyczący przedłużenia umowy.

 

                               „Czytaj z ebookiem” - komunikat - otwórz.

 

 

12.09.2014          Program „Studiuj z laptopem” - komunikat dotyczący przedłużenia umowy.

 

                               „Studiuj z laptopem” - komunikat - otwórz.

 

 

14.08.2014           Lista osób przyjętych na staż XI edycji w drugim naborze uzupełniającym.

 

                              Lista osób przyjętych w tym naborze  -  otwórz.

                              Aktualna informacja o stażu XI edycji uzupełniającej    -    otwórz.

 

 

31.07.2014           Oferta dotycząca odbycia stażu w firmie doradczej w zakresie oprogramowania.

 

                              Oferta dla stażystów  -  otwórz.

 

 

17.07.2014           Komunikat o naborze uzupełniającym na staże XI edycji.

 

                              Nabór uzupełniający  -  otwórz.

 

 

15.07.2014           Lista osób przyjętych na staż XI edycji w naborze uzupełniającym.

 

                              Lista osób przyjętych w tym naborze  -  otwórz.

                              Aktualna informacja o stażu XI edycji uzupełniającej    -    otwórz.

 

 

01.07.2014           Aktualny wykaz instytucji współpracujących w ramach projektu PO KL w WFPiK UAM.

 

                              Wykaz instytucji  -  otwórz.

 

 

23.06.2014           Nabór uzupełniający na staż XI edycji.

 

                              Nabór uzupełniający  -  otwórz.

 

 

18.06.2014           Lista osób przyjętych na staż XI edycji i aktualne informacje o tym stażu.

 

                               Lista osób przyjętych na staż XI edycji   -   otwórz.

                               Aktualna informacja o stażu XI edycji    -    otwórz.

                               Informacja o naborze na staż XI edycji    -    otwórz.

                               Instrukcja dotycząca obiegu dokumentów staży    -    otwórz.

 

 

14.06.2014         Uwaga Studenci i Doktoranci ! Informujemy, że z dniem 14.06.2014 (koniec roku akademickiego)                               zakończyliśmy VII edycję (ciągłą) programu Studiuj z laptopem.

 

 

 

05.06.2014          Studium Filologii Polskiej w Kaliszu zaprasza na spotkanie z Panią Agnieszką Kowalską pt.                               Make up i dress-code w studiu telewizyjnym.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

04.06.2014          Zaproszenie na wykład gościnny pt. Daj się złapać w sieć - kreowanie wizerunku firmowego na                               portalach społecznościowych, który poprowadzi Pani Katarzyna Janeczkowska.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

04.06.2014          Zaproszenie na spotkanie z Panią Patrycją Bukalską, autorką książki Sierpniowe dziewczęta ’44.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

30.05.2014          Zaproszenie na wykład gościnny pt. Jak zorganizować akcję humanitarną? który poprowadzi                               Pan Maciej Pastwa.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

29.05.2014          Zaproszenie na wykład gościnny pt. Zaplanuj efektywnie swoją karierę. W jaki sposób coaching                               może pomóc w osiąganiu celów zawodowych, który poprowadzi Pani Hanna Caplewska -                               akredytowany coach kariery i menedżera.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

29.05.2014          Zaproszenie na wykład gościnny pt. Diaporama. Między fotografią a filmem, który poprowadzi Pan                               Janusz Nowacki - artysta, fotograf, założyciel Galerii PF.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

29.05.2014          Zaproszenie na wykład gościnny pt. Urzekła mnie Twoja historia - storytelling jako narzędzie                               budowania wizerunku firm i osób, który poprowadzi Pani Danuta Bochen.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

28.05.2014          Zaproszenie na wykład gościnny pt. Czy elita to czyta? O polskiej prasie lifestylowej, który                               poprowadzi Pan Mikołaj Komar (redaktor naczelny czasopisma K MAG).

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

26.05.2014          Zaproszenie na wykład gościnny zorganizowany w ramach kontekstów dziennikarstwa pt. Rosja -                               wyzwanie dla reportera, który poprowadzi Pani Barbara Włodarczyk.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

26.05.2014          Zaproszenie na wykład gościnny zorganizowany w ramach kontekstów dziennikarstwa pt. Czytanie                               tekstu informacyjnego, który poprowadzi Pani Bożena Targosz.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

23.05.2014          Zaproszenie na wykład gościnny zatytułowany: Inne Południe – Jugosławia, Serbia i Chorwacja w                               prozie Ferenca Kontra, który poprowadzi Pan dr Lajos Pálfalvi.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

23.05.2014          Zaproszenie na wykład gościnny zatytułowany: Poezja Euromajdanu: archetypy, symbole,                               recepcja, który poprowadzi Pani dr Oksana Puchońska.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

22.05.2014          Zaproszenie na wykład gościnny zatytułowany: Taras Szewczenko na Majdanie: rebrending                               wieszcza, który poprowadzi Pan prof. dr hab. Jarosław Poliszczuk.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

22.05.2014          Zaproszenie na wykład gościnny zatytułowany: Ukraina po wyborach. Trzecia próba                               desowietyzacji, który poprowadzi Pan prof. visit. UW Mykoła Riabczuk.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

21.05.2014          Zaproszenie na wykład gościnny zatytułowany: Informacje, komentarze, emocje w sprawozdaniu                               sportowym, który poprowadzi Pan Tomasz Zimoch.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

16.05.2014          Uwaga Studenci! Rusza nowa, XI edycja studenckich staży zawodowych!

 

                               Informacja o naborze - otwórz.

 

 

16.05.2014          Zaproszenie na wykład gościnny zatytułowany: Literaturoznawstwo i postmodernizm, który                               poprowadzi Pan Profesor Tadeusz Klimowicz.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

16.05.2014          Zaproszenie na wykład gościnny zorganizowany w ramach kontekstów dziennikarstwa pt. Proces                               rekrutacji do pracy - zasady, dokumenty, strategie, który poprowadzi Pani Ewa Kaczmarek.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

16.05.2014          Zaproszenie na wykład gościnny zorganizowany w ramach kontekstów dziennikarstwa pt. Rozmowa                               kwalifikacyjna jako narzędzie kreowania wizerunku, który poprowadzi Pani K. Janeczkowska.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

16.05.2014          Studium Filologii Polskiej w Kaliszu zaprasza na wykład doktora Wojciecha Laskowskiego pt.                               Wprowadzenie do synergologii.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

                              O wykładowcy  -  otwórz.

 

 

12.05.2014          Projekt PO KL i Naukowe Koło Przekładowe UAM zapraszają na pokaz audiodeskrybowanego filmu                               „Imagine" w reżyserii Andrzeja Jakimowskiego.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

12.05.2014          Projekt PO KL zaprasza na IV obóz naukowo-integracyjny „Między ciszą a ciszą".

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

06.05.2014          Zaproszenie na warsztaty zorganizowane w ramach kontekstów dziennikarstwa pt. Personal                               branding, które poprowadzi Pani Dorota Budzińska.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

                              Sylabus zajęć - otwórz.

 

 

06.05.2014          Zaproszenie na spotkanie z Panią Profesor Ewą Wiegandt zatytułowane: Literatura                               wysokoartystyczna a kultura masowa.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

                              Profesor Ewa Wiegandt - nota - otwórz.

 

 

24.04.2014          Zaproszenie na otwarte warsztaty opowiadania przeznaczone dla studentów filologii polskiej pt.                               „Opowiedz mi na żywo", które poprowadzi Pan Szymon Góralczyk.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

18.04.2014          Zaproszenie na wykład gościnny dla studentów specjalności dziennikarskiej zatytułowany:                               Dziennikarz w świecie muzyki, który poprowadzi Pan Mariusz Kwaśniewski z Radio Merkury.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

14.04.2014          Zaproszenie na warsztaty gościnne pt. Filozofia animowana II, które poprowadzi Pan Jan Zamojski.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

07.04.2014         Uwaga Studenci i Doktoranci ! Rusza kolejna, VII edycja ciągła programu Studiuj z laptopem !!!

 

Szanowni Państwo Studenci i Doktoranci!

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że uruchamiamy tym razem edycję ciągłą (oznaczoną numerem VII) programu „Studiuj z laptopem” w ramach projektu PO KL realizowanego na naszym Wydziale. Planujemy przekazać Państwu nowoczesne i funkcjonalne notebooki Asus X551CA na zasadzie czasowego użyczenia (z możliwością przedłużenia na kolejny rok).
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do pobrania zamieszczonego poniżej regulaminu oraz wniosku zgłoszeniowego.
Termin składania wniosków zgłoszeniowych wg podanego wzoru rozpoczyna się 8 kwietnia br i trwa do odwołania (do wyczerpania zapasów). Liczy się kolejność zgłoszeń!

                               Wniosek zgłoszeniowy - otwórz.

                               Nowy regulamin programu „Studiuj z laptopem" - otwórz.

 

W imieniu Zarządu Projektu PO KL,
dr Mirosław Wobalis

 

07.04.2014          Zaproszenie na wykład gościnny zatytułowany: Artysta w świecie nauk przyrodniczych. Przypadek                               Marka Diona, który poprowadzi Pani Profesor Anna Zeidler-Janiszewska.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

31.03.2014          Zaproszenie na wykład gościnny dla studentów specjalności dziennikarskiej zatytułowany:                               Sztuka dubbingu, który poprowadzi Pani Agnieszka Kunikowska.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

30.03.2014          Zaproszenie na warsztaty zatytułowane „Aforyzm europejski”. Panel „ De-Lec-Tarium” -                               poświęcony twórczości Stanisława Jerzego Leca.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

28.03.2014          UWAGA!!! Wykład gościnny prof. Alberta Gorzkowskiego w dniu 10 kwietnia br pt:                               O Biblii, filologii i człowieczeństwie ZOSTAŁ ODWOŁANY Z PRZYCZYN LOSOWYCH.

 

 

 

27.03.2014          Zaproszenie na wykład gościnny zatytułowany: Niezależna. Co trudne, bez cenzury, który                               poprowadzi Pani Anka Grupińska.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

26.03.2014          Zaproszenie na warsztaty gościnne dla studentów specjalności dziennikarskiej II roku I stopnia                               zatytułowane: Tekst literacki dla reżysera radiowego, które prowadzi Pani Małgorzata Jańczak.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

26.03.2014          Zaproszenie na wykład i warsztaty gościnne dla studentów specjalności dziennikarskiej                               zatytułowane: Po dwóch stronach barykady. Dziennikarze kontra PR-owcy, które poprowadzi                               dziennikarz - Pan Przemysław Terlecki.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

26.03.2014          Zaproszenie na warsztaty aktorskie dla studentów filologii polskiej zatytułowane:                               Gra w bajki (Krasickiego), które poprowadzi aktor - Pan Krzysztof Widera.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

25.03.2014          Uwaga wszyscy uczestnicy Projektu PO KL!!!

 

                              Ważny komunikat o zmianie instytucji - otwórz.

 

 

24.03.2014          Zaproszenie na spotkanie z Panem Antonim Liberą - pisarzem, tłumaczem i reżyserem,                               zatytułowane: Wobec klasyków.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

24.03.2014          Studium Filologii Polskiej UAM w Kaliszu zaprasza na wykład i warsztaty gościnne pod tytułem „Nowy regionalizm w refleksji literaturoznawczej i praktyce interpretacyjnej”. Poprowadzi je prof. UZ dr hab. Małgorzata Mikołajczak, kierownik Zakładu Teorii Literatury i Krytyki Literackiej oraz Pracowni Badań nad Literaturą Regionalną w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego, kierownik międzyuczelnianego projektu badawczego „Nowy regionalizm w badaniach literackich”.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

                              Konspekt do zajęć  -  otwórz.

 

 

24.03.2014          Zaproszenie na warsztaty gościnne pt. Filozofia animowana, które poprowadzi Pan Jan Zamojski.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

19.03.2014          Ważny komunikat dotyczący dokumentów praktyk i staży.

 

                              Komunikat - otwórz.

 

 

17.03.2014          Zaproszenie na spotkanie z Panem Doktorem Tomaszem Piekotem oraz Panem Magistrem                               Grzegorzem Zarzecznym zatytułowane: W poszukiwaniu modelu prostej polszczyzny.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

                              Wprowadzenie do zajęć - otwórz.

 

 

14.03.2014          Lista osób, którym decyzją komisji VI edycji programu „Studiuj z laptopem” przyznano notebooki.

 

 

                               Lista osób, którym przyznano notebooki - otwórz.

                               Regulamin programu „Studiuj z laptopem" - otwórz.

 

 

13.03.2014          Zaproszenie na wykład gościnny zatytułowany: Język polski poza granicami kraju - XIX-XXI w.:                               badania, stan, kierunki rozwoju, który poprowadzi Pan Profesor Stanisław Dubisz.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

13.03.2014          Zaproszenie na wykład gościnny zatytułowany: Duchowość jako kategoria badań nad kulturą -                               pytania, problemy, perspektywy, który poprowadzi Pan Profesor Wojciech Kudyba.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

13.03.2014          Zaproszenie na warsztaty gościnne pt. Jak zaistnieć dzięki blogowi? Zbuduj swoją markę w sieci,                               które poprowadzi Pan Maciej Mazurek, autor bloga Zuch.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

11.03.2014          Zaproszenie na spotkanie z Panią Angeliką Kuźniak - autorką opowieści reporterskiej Papusza,                               które poprowadzi Pani dr Emilia Kledzik.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

10.03.2014          Zaproszenie na warsztaty gościnne pt. Fałszerstwo dokumentów publicznych. Pismo odręczne jako                               przedmiot badań eksperta dokumentów, które poprowadzi Pani Henryka Nowakowska.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

05.03.2014          Zaproszenie na warsztaty gościnne pt. Dziennikarstwo czy wazeliniarstwo? które poprowadzi Pan Sławomir Kińczyk, na ów czas zastępca redaktora naczelnego regionalnej rozgłośni Radio Centrum, szef newsroomu Antyradia, redaktor naczelny Superstacji, obecnie prezes zarządu multiplatformy internetowej HALOURSYNOW.PL.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

                              Program zajęć - otwórz.

 

 

04.03.2014          Zaproszenie na cykl warsztatów pt. Marka humanista. Zajęcia poprowadzą: dr Maciej Duda                               i dr Joanna Krajewska. Zajęcia w środy w godz. 15.15 - 18.15 od dnia 5 marca br. Sala 217.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

                              Program zajęć - otwórz.

 

 

04.03.2014          Zaproszenie na zajęcia warsztatowe zatytułowane: Jak powstają questy? które poprowadzi Pani                               Aleksandra Warczyńska.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

01.03.2014          Zaproszenie na warsztaty projektowania graficznego, które poprowadzi Pan mgr Michał Żerdzicki z                               UA w Poznaniu.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

27.02.2014          Zaproszenie na wykład gościnny zatytułowany „Nauka - dyskurs o nauce - dyskurs naukowy", który                               poprowadzi Pan Profesor Stanisław Gajda.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

27.02.2014          Projekt PO KL zaprasza na warsztaty zorganizowane dla specjalności dziennikarskiej II roku I                               stopnia (studia stacjonarne) zatytułowane „Od emisji głosu do interpretacji tekstu".

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

21.02.2014         Uwaga Studenci i Doktoranci ! Rusza kolejna, VI edycja programu Studiuj z laptopem !!!

 

Szanowni Państwo Studenci i Doktoranci!

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że rozpoczynamy kolejną już, szóstą edycję programu „Studiuj z laptopem” w ramach projektu PO KL realizowanego na naszym Wydziale. Planujemy przekazać Państwu nowoczesne i funkcjonalne notebooki Asus X551CA na zasadzie czasowego użyczenia (z możliwością przedłużenia na kolejny rok) .
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do pobrania zamieszczonego poniżej regulaminu oraz wniosku zgłoszeniowego.
Termin składania wniosków zgłoszeniowych wg podanego wzoru rozpoczyna się 24 lutego a upływa 7 marca 2014! Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 14 marca 2014 na tej stronie.

                               Wniosek zgłoszeniowy - otwórz.

                               Nowy regulamin programu „Studiuj z laptopem" - otwórz.

                               Instrukcja dotycząca obiegu dokumentów programu „Studiuj z laptopem" - otwórz.

 

W imieniu Zarządu Projektu PO KL,
dr Mirosław Wobalis

 

13.02.2014          Komunikat dotyczący opiekuna praktyk i staży dla specjalności przekładowej.

 

                              Komunikat - otwórz.

 

 

07.02.2014          Zapraszamy na warsztaty gościnne pt. „Niesłyszący w świecie dźwięków". Poprowadzi je Pani mgr Elżbieta Kopańska, która 21 lat pracowała w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu. Obecnie przebywa na emeryturze, nadal utrzymuje kontakt z ośrodkiem. Ma uprawnienia tłumacza i wykładowcy systemu językowo-migowego. Prowadzi kursy języka migowego i służy pomocą jako tłumacz osobom niesłyszącym.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

23.01.2014          Zaproszenie na warsztaty e-marketingu, które poprowadzi Pani Dorota Szuszkiewicz.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

21.01.2014           Lista osób przyjętych na staż X edycji i aktualne informacje o tym stażu.

 

                               Lista osób przyjętych na staż X edycji   -   otwórz.

                               Aktualna informacja o stażu X edycji    -    otwórz.

                               Informacja o naborze na staż X edycji    -    otwórz.

 

 

17.01.2014          Zaproszenie na wykład gościnny zatytułowany „Jak przekładać D. J. Enrighta? - inspiracje,                               strategie, warsztat", który poprowadzi Pan Piotr Sommer.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

13.01.2014          Zaproszenie na wykład gościnny zatytułowany „Uri Orlev – Jerzy Orłowski: opowiedzieć dzieciom o                               Zagładzie i ocaleniu", który poprowadzi Pani prof. Kwiryna Ziemba.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

10.01.2014          Zaproszenie na spotkanie z Tomaszem Różyckim poetą, tłumaczem i eseistą autorem książki                               pt. Tomi. Notatki z miejsca postoju.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

02.01.2014          Ważny komunikat dotyczący rozliczeń finansowych praktyk i staży.

 

                              Komunikat - otwórz.

 

 

12.12.2013          Informacja o wynikach konkursu nr 7 na modernizacje programów zajęć.

 

                              Informacja o wynikach konkursu nr 7 - otwórz.

 

 

09.12.2013          Zaproszenie na wykład gościnny zatytułowany „Dzieło sztuki jako gra w hermeneutyce H. G.                               Gadamera", który poprowadzi Pan prof. dr hab. Paweł Dybel.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

05.12.2013          Rusza nowa, X edycja studenckich staży zawodowych!

 

                               Informacja o naborze - otwórz.

 

 

05.12.2013           Aktualny wykaz instytucji współpracujących w ramach projektu PO KL w WFPiK UAM.

 

                              Wykaz instytucji  -  otwórz.

 

 

02.12.2013          Ważny komunikat dotyczący rozliczania dokumentacji staży.

 

                              Komunikat - otwórz.

 

 

20.11.2013          Zaproszenie na wykład gościnny zatytułowany „Medialny wizerunek aktora, czyli jak dziennikarze                               powinni mówić/mówią o aktorach", który poprowadzi znany polski aktor teatralny i filmowy Pan                               Jerzy Radziwiłowicz.

 

                                                                          Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

20.11.2013           Konkurs nr 7 dla pracowników Instytutu Filologii Polskiej UAM na modernizację programów                                nauczania.

 

                               Ogłoszenie o konkursie (z regulaminem) - otwórz.

 

 

15.11.2013          Zaproszenie na wieczór w ramach cyklu „Szymborska po..." przygotowany przez Instytut                               Filologii Polskiej UAM.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

15.11.2013          Zaproszenie na wykład gościnny zatytułowany „Filutka z Filigranu, cudzy los i katena...", który                               poprowadzi Pani dr hab. Agata Brajerska-Mazur.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

15.11.2013          Zaproszenie na wykład gościnny zatytułowany „Jak wykorzystać swoją szansę w redakcji                               telewizyjnej?" który poprowadzi Pani Sonia Kobylańska - Jóźwik.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

12.11.2013          Lista osób, którym decyzją komisji V edycji programu „Studiuj z laptopem” przyznano netbooki.

 

                               Lista osób, którym przyznano netbooki - otwórz.

                               Regulamin programu „Studiuj z laptopem" - otwórz.

 

 

12.11.2013          Zaproszenie na wykład gościnny zatytułowany „Mesjanizm postmodernistów a tradycja                               romantyczna", który poprowadzi Pani Profesor Zofia Mitosek.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

08.11.2013          Zaproszenie na konferencję zatytułowaną „Marka jutra", zorganizowaną przez Wydział Filologii                               Polskiej i Klasycznej UAM oraz Centrum Naukowe Jana i Jędrzeja Śniadeckich.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

08.11.2013          Zaproszenie na wykład gościnny zatytułowany „O formie otwartej dzieła", który poprowadzi Pan                               Profesor Bogusław Dopart.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

05.11.2013          Zaproszenie na warsztaty gościnne Pana dr. hab. Marka Wrońskiego, dziennikarza, publicysty                               „Forum Akademickiego”, Rzecznika Dyscyplinarnego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich                               oddziału w Warszawie.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

02.11.2013          Zaproszenie na wykład gościnny zatytułowany „Droga do Rosji", który poprowadzi Pan                               Profesor Piotr Mitzner.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

28.10.2013          Zaproszenie na warsztaty gościnne Pana redaktora Mariana Maciejewskiego, współtwórcy                               wrocławskiego oddziału Gazety Wyborczej, jej długoletniego reportera, redaktora, szefa działu                               kryminalnego.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

24.10.2013          Zaproszenie na warsztaty gościnne dla studentów specjalności dziennikarskiej, zatytułowane                               „Trakt Królewsko-Cesarski, czyli pomysł na promocję Poznania", które poprowadzi Pan Bartosz                               Małolepszy.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

22.10.2013          Zapraszamy wszystkich studentów specjalności przekładowej na warsztaty stylometryczne, które                               poprowadzą Panowie: dr Maciej Eder i dr Jan Rybicki z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

15.10.2013         Uwaga Studenci i Doktoranci ! Rusza kolejna, piąta edycja programu „Studiuj z laptopem"!

 

Szanowni Państwo Studenci i Doktoranci!

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że rozpoczynamy kolejną już, piątą edycję programu „Studiuj z laptopem” w ramach projektu PO KL realizowanego na naszym Wydziale. Planujemy przekazać Państwu nowoczesne i funkcjonalne netbooki na zasadzie czasowego użyczenia (z możliwością przedłużenia na kolejny rok) .

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do pobrania zamieszczonego poniżej regulaminu oraz wniosku zgłoszeniowego.

Termin składania wniosków zgłoszeniowych wg podanego wzoru upływa 31 października 2013!

                               Wniosek zgłoszeniowy - otwórz.

                               Nowy regulamin programu „Studiuj z laptopem" - otwórz.

                               Instrukcja dotycząca obiegu dokumentów programu „Studiuj z laptopem" - otwórz.

 

W imieniu Zarządu Projektu PO KL,
dr Mirosław Wobalis

 

09.10.2013          Aktualne informacje i instrukcje dotyczące obiegu dokumentów dla praktykantów i stażystów.

 

                               wyświetl instrukcję dotyczącą obiegu dokumentów praktyk

                               wyświetl instrukcję dotyczącą obiegu dokumentów staży


 

 

08.10.2013          Zaproszenie na warsztaty komunikacji reklamowej i copywritingu, które poprowadzi mgr Borys                               Glass-Brudzinski.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

08.10.2013          Zaproszenie na warsztaty e-marketingu, które poprowadzą Panie mgr: Ewelina Kasperek i Sandra                               Wojciechowska.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

07.10.2013          Zaproszenie na cykl warsztatów zatytułowany "Marka humanista". Zajęcia w wymiarze                               całorocznym poprowadzą: dr Maciej Duda i dr Joanna Krajewska.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

                              Program zajęć - otwórz.

 

 

04.10.2013          Zaproszenie na wykład gościnny zatytułowany „Jeszcze raz Pan Tadeusz, czyli o wicinach, strugach                               i kisielu", który poprowadzi Pan Hans Gregor Njemz, zwiazany z Uniwersytetem Christiana                               Albrechta w Kilonii.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

04.10.2013          Zaproszenie na warsztaty gościnne pt.„Rzeczą rzecznika jest wiedzieć", które poprowadzi Pani Eliza                               Gniewek-Juszczak, przez wiele lat dziennikarz regionalnych mediów, następnie rzecznik prasowy                               Zarządu Województwa Lubuskiego, obecnie właścicielka firmy PR.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

                              Konspekt do zajęć - otwórz.

 

 

17.09.2013          Zaproszenie na spotkanie z Panią dr Katarzyną Kopecką-Piech, prowadzącą badania nad kulturą                               nowych mediów i ich innowacyjnością, autorką książki pt. „Media Convergence Strategies. Polish                               Examples".

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

10.09.2013          Pilna informacja dla stażystów.

 

                              Informacja dla stażystów - otwórz.

 

 

10.09.2013          Program „Czytaj z ebookiem” - komunikat dotyczący przedłużenia umowy.

 

                               „Czytaj z ebookiem” - komunikat - otwórz.

 

 

10.09.2013          Program „Studiuj z laptopem” - komunikat dotyczący przedłużenia umowy.

 

                               „Studiuj z laptopem” - komunikat - otwórz.

 

 

12.07.2013          Informacja o wynikach konkursu nr 6 na modernizacje programów zajęć.

 

                              Informacja o wynikach konkursu nr 6 - otwórz.

 

 

12.07.2013           Lista osób przyjętych na staż IX edycji w naborze uzupełniającym i aktualna informacja o tym stażu.

 

                               Lista osób przyjętych na staż IX edycji w naborze uzupełniającym   -   otwórz.

                               Aktualna informacja o stażu    -    otwórz.

 

 

20.06.2013           Konkurs nr 6 dla pracowników Instytutu Filologii Polskiej UAM na modernizację programów                                nauczania.

 

                               Ogłoszenie o konkursie - otwórz.

 

 

14.06.2013          Zaproszenie na warsztaty gościnne dla studentów specjalności dziennikarskiej, zatytułowane                               „Jak promować produkt medialny?" które poprowadzi Pani Elżbieta Szcześniak.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

11.06.2013          Zaproszenie na imprezę biblioteczno-czytelnianą.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

11.06.2013          Zaproszenie na wykład gościnny zatytułowany „Social media w PR", który poprowadzi                               Pani Adriana Borucka.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

10.06.2013          Zaproszenie na podwójne warsztaty gościnne dla studentów specjalności dziennikarskiej.

 

                              Plakat informacyjny nr 1 - otwórz.

                              Plakat informacyjny nr 2 - otwórz.

 

 

10.06.2013          Zaproszenie na wykład gościnny zatytułowany „Komunikacja w sytuacji kryzysowej", który                               poprowadzi Pani Agnieszka Leszczyńska.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

10.06.2013           Lista osób przyjętych na staż IX edycji i aktualne informacje o tym stażu.

 

                               Lista osób przyjętych na staż IX edycji   -   otwórz.

                               Aktualna informacja o stażu IX edycji    -    otwórz.

                               Informacja o naborze uzupełniającym na staż IX edycji    -    otwórz.

 

 

06.06.2013          Zaproszenie na warsztaty gościnne dla studentów specjalności dziennikarskiej, zatytułowane                               „Sceniczna prezentacja tekstu", które poprowadzi Pan Piotr Zakens.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

05.06.2013          Zaproszenie na wykład gościnny zatytułowany „Nie tylko o dziennikarstwie muzycznym", który                               poprowadzi Pan Ryszard Gloger z Radia Merkury.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

03.06.2013          Zaproszenie na wykład gościnny zatytułowany „Sztuka sprzedaży bezpośredniej", który poprowadzi                               Pan Mikołaj Pertek.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

03.06.2013          Zaproszenie na spotkanie z Janem Gondowiczem autorem książki „Pan tu nie stał”, tłumaczem                               między innymi: Raymonada Queneau i Georgesa Pereca.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

29.05.2013          Zaproszenie na wykład gościnny zatytułowany „Czego nie wiedzą puryści", który poprowadzi Pan                               Profesor Mirosław Bańko z Uniwersytetu Warszawskiego.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

27.05.2013          Zaproszenie na wykład gościnny zatytułowany „Spojrzenie zza kamery - o współpracy operatora                               kamery z dziennikarzem", który poprowadzi Pan Piotr Ciesielski.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

27.05.2013          Zaproszenie na warsztaty gościnne pt. „Ciągle po kole" - rozmowy z żołnierzami warszawskiego                               getta, które poprowadzi Pani Anka Grupińska, autorka wspomnianej książki.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

20.05.2013          Zaproszenie na wykład gościnny zatytułowany „Jak rozmawiać z politykami? Rola i zadania                               dziennikarza politycznego", który poprowadzi Pani Redaktor Janina Paradowska.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

15.05.2013          Zaproszenie na seminarium komparatystyczne zatytułowane „Interpretatorzy - czytając                               Bartleby'ego i Michaela K."

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

14.05.2013          Zaproszenie na warsztaty i wykład Bronisława Świderskiego - pisarza, eseisty, filozofa i socjologa.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

13.05.2013          Zaproszenie na wykład gościnny zatytułowany „Dziennikarz chociaż ksiądz. O współczesnych                               wyzwaniach publicysty religijnego", który poprowadzi Ksiądz Adam Boniecki.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

13.05.2013          Zaproszenie na wykład gościnny zatytułowany „Body Art - między misterium a ogrodem tortur".

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

13.05.2013          Zaproszenie na warsztaty gościnne zatytułowane „Przedmiot w Performance Art", które poprowadzi                               Pan Victor Petrov, białoruski artysta, performer, kurator, uczestnik wielu wystaw i festiwali na                               całym świecie.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

08.05.2013          Zaproszenie na warsztaty gościnne Pani Gabrieli Cederström, gościa zagranicznego Katedry Filmu,                               pt. „Gdzie słońce wschodzi i kędy zapada. Etiudy filmowe Interalter - współpraca                               artystyczno-literacka na podstawie interpretacji wierszy Czesława Miłosza”.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

08.05.2013          Projekt PO KL zaprasza studentów filologii polskiej specjalności nauczycielskiej na wykład gościnny                               pt. „Emisja głosu dla nauczycieli”, który wyglosi Pani Grażyna Flicińska-Panfil. Wykład będzie                               powtórzony 4-krotnie (dla 4 grup).

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

08.05.2013          Zaproszenie na warsztaty aktorskie dla studentów filologii polskiej specjalności nauczycielskiej pt.                               „Gra w bajki (Krasickiego)", które poprowadzi Pan Krzysztof Widera.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

07.05.2013          Zaproszenie na warsztaty gościnne przeznaczone dla studentów filologii polskiej specjalności                               dziennikarskiej pt. „Autoprezentacja a rozmowa kwalifikacyjna", które poprowadzi Pani Ewa                               Kaczmarek.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

06.05.2013          Projekt PO KL zaprasza na wykład gościnny pt. „PR korporacyjny”, który wygłosi Pani Adriana                               Borucka, specjalistka ds. PR w Kompanii Piwowarskiej.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

06.05.2013          Zaproszenie na spotkanie pt. „Media mobilne – mediatyzacja codzienności", które poprowadzi Pani                               Doktor Katarzyna Kopecka-Piech.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

06.05.2013          Zaproszenie na warsztaty gościnne pod tytułem „Wielki PR w małym mieście", które poprowadzi                               Pani Sylwia Nowicka, rzecznik Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

06.05.2013          Rusza nowa, IX edycja studenckich staży zawodowych!

 

                               IX edycja staży zawodowych - nabór - otwórz.

 

 

04.05.2013          Projekt PO KL zaprasza na II turę warsztatów zorganizowanych dla specjalności dziennikarskiej I                               roku I stopnia zatytułowanych „Od emisji głosu do czytania tekstu".

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

24.04.2013          Komunikat o zmianie terminu zajęć Pana Michała Cichockiego przypadających w dniu 30.04.2013.

 

   Z uwagi na dzień rektorski w dniu 30.04.2013 i odwołanie zajęć od godziny 15:00 zajęcia w ramach cyklu „Humanista na rynku pracy" zostają za zgodą studentów i po wcześniejszych ustaleniach przeniesione na czwartek 25.04.2013 godz. 17:00. Sala pozostaje bez zmian.

 

 

19.04.2013          Zaproszenie na warsztaty opowiadania baśni przeznaczone dla studentów filologii polskiej                               specjalności nauczycielskiej pt. „Opowiedz mi bajkę...", które poprowadzi Pan Szymon Góralczyk.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

18.04.2013          Projekt PO KL zaprasza na wykład gościnny pt. „Mózg - mowa - mówienie", który wygłosi                               Profesor UM w Poznaniu - Pan Andrzej Obrębowski.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

18.04.2013          Zaproszenie na spotkanie z Panią Redaktor Leną Bretes-Dorożałą zatytułowane „Jak zarządzać                               telewizją publiczną".

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

17.04.2013          Zaproszenie na spotkanie z Panią Renatą Lis, tłumaczką nowelistyki Iwana Bunina.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

16.04.2013          Zaproszenie na warsztaty gościnne przeznaczone dla studentów filologii polskiej specjalności                               przekładowej pt. „Co ja pacze" - punkt widzenia w przekładzie", które poprowadzi Pani Prof.                               Elżbieta Muskat-Tabakowska.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

16.04.2013          Projekt PO KL zaprasza na III obóz naukowo-integracyjny „Między ciszą a ciszą".

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

16.04.2013          Projekt PO KL zaprasza na wykład gościnny pt. „Dziennikarz czy celebryta", który wygłosi                               Pan Marcin Meller.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

16.04.2013          Zaproszenie na warsztaty gościnne przeznaczone dla studentów filologii polskiej specjalności                               nauczycielskiej pt. „Komiks, czyli droga na skróty", które poprowadzi Pan Przemysław Zawrotny.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

16.04.2013          Projekt PO KL zaprasza na wykład gościnny pt. „Audiodeskrypcja na żywo – specyfika pracy, jej                               wady i zalety", który wygłosi Pan Jacek Knychała.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

12.04.2013          Projekt PO KL zaprasza na wykład gościnny dla specjalności przekładowej pt. „Bruno Schulz po                               drugiej stronie stołu - Ulica Krokodyli w Tajwanie", który wygłosi Pani Wei-Yun Lin-Górecka.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

12.04.2013          Projekt PO KL zaprasza na I turę warsztatów zorganizowanych dla specjalności przekładowej                               zatytułowanych „Redakcja tłumaczenia w praktyce". II tura tych warszatów odbędzie się w                               terminie późniejszym do końca semestru.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

12.04.2013          Projekt PO KL zaprasza na wykład gościnny pt. „Takie są „Fakty". Praca nad materiałem", który                               wygłosi Pan Profesor Jarosław Kostkowski.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

                              Ogłoszenie dot. uczestnictwa - otwórz.

 

 

11.04.2013          Komunikat o zmianie sali na zajęciach Pana Michała Cichockiego w dniu 07.05.2013.

 

                              Komunikat - otwórz.

 

 

05.04.2013          Zaproszenie na spotkanie z długoletnią korespondentką TVP w Rosji, komentatorką rzeczywistości                               krajów byłego ZSRR i reportażystką, autorką cyklu „Szerokie tory" - Panią Barbarą Włodarczyk.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

04.04.2013          Projekt PO KL oraz Koło Miłośników Kultury Żydowskiej „Dabru emet" zapraszają na otwarty                               wykład gościnny pt. „Orkiestra Birkenau. Pisanie. Czego jeszcze nie wiemy o zagładzie?" który                               wygłosi Pani Agnieszka Kłos.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

04.04.2013          Projekt PO KL zaprasza na I turę warsztatów zorganizowanych dla specjalności dziennikarskiej II                               roku I stopnia zatytułowanych „Od emisji głosu do czytania tekstu". II tura tych warszatów dla                               drugiej grupy odbędzie się w ciągu 6 tygodni.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

03.04.2013          Projekt PO KL zaprasza na wykład gościnny pt. „Zagadnienia filozofii językoznawstwa", który                               wygłosi Pan Profesor Ireneusz Bobrowski.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

27.03.2013          Zaproszenie na warsztaty gościnne Pana redaktora Mariana Maciejewskiego, współtwórcy                               wrocławskiego oddziału Gazety Wyborczej, jej długoletniego reportera, redaktora, szefa działu                               kryminalnego.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

25.03.2013          Projekt PO KL zaprasza na wykład gościnny pt. „Audiodeskrypcja w Polsce i na świecie –                               stan badań", który wygłosi Pani Doktor Agnieszka Szarkowska.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

21.03.2013          Projekt PO KL zaprasza na wykład gościnny pt. „Pomocnicze części mowy w języku polskim.                               Ewolucja metod opisu", który wygłosi Pan Profesor Maciej Grochowski.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

20.03.2013          Projekt PO KL zaprasza na wykład gościnny pt. „Misja radia katolickiego", który wygłosi                               Dyrektor Radia Emaus - Ksiądz Maciej Kubiak.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

15.03.2013          Projekt PO KL zaprasza na zamknięty wykład gościnny przeznaczony dla studentów I roku II stopnia                               I grupy specjalności dziennikarstwo i public relations pt. „Reklama w sieci".

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

15.03.2013          Zaproszenie na spotkania z reżyserem, znawcą i przewodnikiem po śladach warszawskiego getta -                               Panem Filipem Luftem.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

12.03.2013          Zaproszenie na spotkanie z wybitną aktorką Panią Teresą Budzisz-Krzyżanowską.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

08.03.2013          Projekt PO KL zaprasza na wykład gościnny aktorki Pani Grażyny Barszczewskiej                               pt. „Aktorska interpretacja tekstu" w poniedziałek, 11 marca o godz. 11:30 w sali 327.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

08.03.2013          Zaproszenie na warsztaty technik aktorskich dla studentów WFPiK.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz

 

 

04.03.2013          Zaproszenie na wykład gościnny Pani Izabeli Künstler pt. „Audiodeskryptor - zawód z                               przyszłością?"

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

27.02.2013          Zaproszenie na warsztaty technik aktorskich dla studentów WFPiK.

 

                              Plakat informacyjny nr 1 - otwórz

                              Plakat informacyjny nr 2 - otwórz.

 

 

27.02.2013          Zaproszenie na wykład gościnny Pana Profesora Rolfa Fiegutha pt. „Niemowlę na Galilejskiej-Kanie.                               Pomysły malarskie w „Quidamie" i w „Assuncie" Norwida".

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

26.02.2013          Zaproszenie na warsztaty gościnne Pani Doktor Magdaleny Heydel poświęcone tłumaczeniu eseju                               "Street Haunting: A London Adventure" Virginii Woolf.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

26.02.2013          Zaproszenie na wykład gościnny Pani Redaktor Aleksandry Dziadykiewicz z Radia TOK FM pt.                               „Walka o budżet Unii Europejskiej widziana oczami dziennikarza".

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

25.02.2013          Zaproszenie na wykład Pani Prof. Doroty Walczak-Delanois pt. „Mistrzowie, mieszkańcy,                               mieszańcy. Przygody człowieka „tłumaczącego" w przestrzeni francuskojęzycznej".

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

25.02.2013          Zaproszenie na wykład gościnny Pani Justyny Mańkowskiej pt. „Audiodeskrypcja sportowa".

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

22.02.2013          Aktualne informacje i instrukcje dotyczące obiegu dokumentów dla praktykantów i stażystów.

 

                               wyświetl instrukcję dotyczącą obiegu dokumentów praktyk

                               wyświetl instrukcję dotyczącą obiegu dokumentów staży


 

 

22.02.2013          Zaproszenie na spotkanie z Panem Profesorem Jerzym Jarniewiczem - translatologiem,                               literaturoznawcą i poetą.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

22.02.2013           Aktualny wykaz instytucji współpracujących w ramach projektu PO KL.

 

                              Wykaz instytucji  -  otwórz.

 

 

20.02.2013          Zaproszenie na sympozjon staropolski dedykowany pamięci Profesora Alojzego Sajkowskiego.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

19.02.2013          Zaproszenie na zajęcia w ramach kontekstów dziennikarstwa pt. „Fenomen Bydgoskich Warsztatów                               Dziennikarskich”, które poprowadzi Pan Redaktor Mirosław Twaróg.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

19.02.2013          Zaproszenie na warsztaty pt. „Humanista na rynku pracy", które poprowadzi Pan Michał Cichocki,                               Dyrektor Działu Obsługi Rynku Wielkopolskiego Instytutu Jakości w Poznaniu.

 

                              Informacja o warsztatach - otwórz.

 

 

18.02.2013          Zapisy na warsztaty pt. „Humanista na rynku pracy", które poprowadzi Pan Michał Cichocki.

 

                              Informacja o zapisach - otwórz.

 

 

18.02.2013          Zapisy na warsztaty projektowania graficznego dla studentów, które poprowadzi Pan mgr Michał                               Żerdzicki.

 

                              Informacja o zapisach - otwórz.

 

 

15.02.2013          Informacja o warsztatach asertywności - prowadząca: Pani psycholog Sonia Rammer.

 

                              Informacja o warsztatach - otwórz.

 

 

07.02.2013          Komunikat dotyczący rozliczania dokumentacji praktyk i staży przez studentów specjalności                               dziennikarskiej i PR.

 

                              Komunikat - otwórz.

 

 

30.01.2013          Ważny komunikat dotyczący rozliczania dokumentacji praktyk i staży.

 

                              Komunikat - otwórz.

 

 

23.01.2013          Zapisy na warsztaty asertywności - prowadząca: Pani psycholog Sonia Rammer.

 

                              Informacja o zapisach na warsztaty - otwórz.

 

 

21.01.2013          Zaproszenie na warsztaty gościnne adresowane dla specjalności przekładowej pt. „Być jak Andrzej                               Polkowski, czyli jak osiągnąć wymarzony cel. Warsztaty rozwojowe dla tłumaczy”, które                               poprowadzi psycholog Pani Paula Mroczkowska.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

18.01.2013          Zaproszenie na zajęcia gościnne, które poprowadzi Pan Profesor dr hab. Andrzej Wierciński                               (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Niemcy; Prezes International Institute for Hermeneutics).

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

14.01.2013          Zaproszenie na warsztaty gościnne adresowane dla specjalności przekładowej pt. „Warsztaty                               przekładu literatury eksperymentujacej-od Joyce'a do Joyce'a”, które poprowadzi Pani Doktor                               Katarzyna Bazarnik.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

14.01.2013          Zaproszenie na wykład gościnny Pani Magister Ewy Ćwiek pt. „Kiosk z prasą dla niewidomych -                               dostosowywanie czasopism z otwartego rynku prasowego dla potrzeb osób z dysfunkcją wzroku”.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

10.01.2013          Zaproszenie na wykłady gościnne w ramach cyklu „Polonistyka i biznes" pt. „Modelowanie                               Biznesowe, Prawo Autorskie”, które poprowadzi Pan Michał Cichocki.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

08.01.2013          Zaproszenie na wykład gościnny Pana Profesora Tadeusza Bujnickiego pt. „Wielkie Księstwo                               Litewskie Józefa Ignacego Kraszewskiego”.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

07.01.2013          Zaproszenie na koncert i konferencję studencko-doktorancką pt. „Śpiewy powstańcze z rodakami                               wspólne śpiewane".

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

07.01.2013          Lista osób przyjetych na warsztaty prostego języka - „Plain Language".

 

                              Lista osób przyjętych na warsztaty - otwórz.

 

 

03.01.2013          Informacja o nowych wzorach umów i rachunków obowiązujących od 1 stycznia 2013.

 

                              Informacja o nowych wzorach umów - otwórz.

 

 

03.01.2013          Zaproszenie na warsztaty technik komunikacji medialnej.

 

                              Informacja o warsztatach - otwórz.

 

 

19.12.2012           Lista osób przyjętych na staż VIII edycji i aktualne informacje o tym stażu.

 

                               Lista osób przyjętych na staż VIII edycji   -   otwórz.

                               Aktualna informacja o stażu VIII edycji    -    otwórz.

                               Informacja o rozstrzygnięciu naboru na staż VIII edycji    -    otwórz.

 

 

12.12.2012          Zaproszenie na warsztaty prostego języka - „Plain Language".

 

                              Informacja o zapisach - otwórz.

 

 

10.12.2012          Lista osób, którym decyzją komisji IV edycji programu „Studiuj z laptopem” przyznano netbooki.

 

                               Lista osób, którym przyznano netbooki - otwórz.

                               Nowy regulamin programu „Studiuj z laptopem" - otwórz.

 

 

04.12.2012          Zaproszenie na seminarium gościnne dedykowane doktorantom pt. „Literatura i psychoanaliza w                               sztuce interpretacji", które poprowadzi Pani Doktor Danuta Danek.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

04.12.2012          Zaproszenie na wykład gościnny Pana Juliusza Kubla pt. „Barwy i odcienie mowy polskiej".

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

03.12.2012          Zaproszenie na wykład gościnny Pana Doktora Pawła Rutkowskiego pt. „Czy Głusi są Polakami? O                               językowo-kulturowym wymiarze głuchoty" oraz na warsztaty.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

29.11.2012          Informacja o wynikach konkursu nr 5 na modernizacje programów zajęć.

 

                              Informacja o wynikach konkursu nr 5 - otwórz.

 

 

29.11.2012          Zaproszenie na warsztaty gościnne adresowane dla specjalności teatralnej, dramatu i widowisk                               zatytułowane: „Aktor” w liturgii, które poprowadzi Pan Doktor Tadeusz Kornaś (Uniwersytet                               Jagielloński).

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

28.11.2012          Zaproszenie na warsztaty gościnne adresowane dla specjalności przekładowej pt. „Przekład                               artystyczny – pastisz, interteksty (Pistach Sebastiana Faulksa)”, które poprowadzi Pani Doktor                               Olga Kubińska z Uniwersytetu Gdańskiego.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

28.11.2012          Zaproszenie na panel dyskusyjny „Żydówki – podwójnie wykluczone?”

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

28.11.2012          Zaproszenie na spotkanie z Panią Reżyser Dorotą Kędzierzawską zatytułowane: „Indywidualizm                               artysty... kilka myśli o filmach, tematach i warsztacie reżysera".

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

27.11.2012          Zaproszenie na seminarium gościnne pt. „Humanizm w kulturze epok dawnych. Szlak europejski i                               poszukiwanie własnych dróg", które poprowadzi Pani prof. dr hab. Alina Nowicka-Jeżowa.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

27.11.2012         KOMUNIKAT

 

W dniu 29.11.2012r. (czwartek) o godz. 18.45 zajęcia prowadzone przez Pana Bazylego Głowackiego pt.„Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi zacznij od siebie” w sali 228 zostają odwołane.

                              Plakat informacyjny - otwórz.

Za utrudnienia przepraszamy.
Zarząd Biura Projektu PO KL

 

12.11.2012         Rusza kolejna, IV edycja programu „Studiuj z laptopem"!

 

Szanowni Studenci i Doktoranci!

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że rozpoczynamy kolejną już, czwartą edycję programu „Studiuj z laptopem” w ramach projektu PO KL realizowanego na naszym Wydziale. Planujemy przekazać Wam, na zasadzie czasowego użyczenia (z możliwością przedłużenia na kolejny rok), 70 nowoczesnych i funkcjonalnych netbooków.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do pobrania zamieszczonego poniżej regulaminu oraz wniosku zgłoszeniowego.

Termin składania wniosków zgłoszeniowych wg podanego wzoru upływa 30 listopada 2012!

                               Wniosek zgłoszeniowy - otwórz.

                               Nowy regulamin programu „Studiuj z laptopem" - otwórz.

                               Instrukcja dotycząca obiegu dokumentów programu „Studiuj z laptopem" - otwórz.

 

W imieniu Zarządu Projektu PO KL,
dr Mirosław Wobalis

 

19.11.2012          Zaproszenie na zajęcia gościnne Pana Profesora UKW dra hab. Mariusza Zawodniaka, przeznaczone                               dla studentów II roku 2 st. specjalizacji dziennikarstwo i PR pt. „Strategie rzecznictwa prasowego".

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

19.11.2012          Zaproszenie na wykład gościnny Pana Profesora Tadeusza Witczaka, skierowany do doktorantów                               pt. „Mistrzowie naszych Mistrzów - Profesor Roman Pollak".

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

16.11.2012          Zaproszenie na spotkanie z Panem Edwardem Pasewiczem - poetą, pisarzem, dramaturgiem i                               kompozytorem. Artystą związanym z Poznaniem.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

15.11.2012          Zaproszenie na spotkanie z Panem Grzegorzem Wasowskim - współtłumaczem i współwydawcą                               "The Hunting of the Snark" L.Carolla.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

15.11.2012          Zaproszenie na wykład gościnny Pana Tomasza Swobody pt. „Amfibologie i inne paradoksy                               tłumaczenia".

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

13.11.2012          Zaproszenie na wykład gościnny Redaktora Naczelnego Głosu Wielkopolskiego Pana Adama                               Pawłowskiego pt. „Przyszłość polskiej prasy".

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

13.11.2012          Zaproszenie na wykład gościnny Pana Profesora dra hab. Arkadiusza Morawca pt. „Tadeusza                               Różewicza wycieczka do muzeum", oraz na warsztaty poświęcone Borowskiemu pt. „Czytanie                               Borowskiego".

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

12.11.2012           Konkurs nr 5 dla pracowników Instytutu Filologii Polskiej UAM na modernizację programów                                nauczania.

 

                               Ogłoszenie o konkursie - otwórz.

 

 

12.11.2012          Zaproszenie na wykład gościnny Pana Doktora hab. Marka Wrońskiego pt. "Nierzetelność                               naukowa w Polsce. Uwagi dla studentów i doktorantów".

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

12.11.2012          Wolne miejsca na warsztatach teatralnych.

 

                              Informacja o wolnych miejscach - otwórz.

 

 

08.11.2012          Zaproszenie na wykład gościnny Pana Doktora Tomasza Piekota: „Czy musimy tworzyć                               Frankensteina? W poszukiwaniu polskiego modelu Plain Language".

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

06.11.2012          Rusza nowa, VIII edycja studenckich staży zawodowych!

 

                               VIII edycja staży zawodowych - nabór - otwórz.

 

 

06.11.2012          Zaproszenie na wykłady gościnne w ramach cyklu „Polonistyka i biznes" pt. „Modelowanie                               Biznesowe, Prawo Autorskie”, które poprowadzi Pan Michał Cichocki.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

06.11.2012          Zaproszenie na wykłady gościnne w ramach cyklu „Polonistyka i biznes" pt. „Modelowanie                               Biznesowe, Prawo Autorskie”, które poprowadzi Pan Piotr Gabriel.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

06.11.2012          Zaproszenie na warsztaty gościnne w ramach cyklu „Polonistyka i biznes" pt. „Trening kreatywności                               dla studentów i doktorantów”, które poprowadzi Pan Zbigniew Krzewiński.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

31.10.2012          Lista osób, którym decyzją komisji programu „Studiuj z laptopem” przedłużono umowy na netbooki.

 

                               Lista osób, którym przedłużono umowy na netbooki - otwórz.

 

 

31.10.2012          Informacja dotyczącą zajęć dla studentów WFPiK UAM w ramach cyklu „Polonistyka i biznes".

 

                              Informacja dotyczącą zajęć - otwórz.

 

 

30.10.2012          Zaproszenie na seminarium gościnne pt. „Kontekst w badaniach literackich", które poprowadzi Pani                               prof. dr hab. Alina Kowalczykowa.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

25.10.2012          Uwaga studenci i opiekunowie praktyk z UAM!

 

                              Komunikat dla studentów i opiekunów praktyk z UAM - otwórz.

 

 

25.10.2012          TECHNIKI AKTORSKIE - warsztaty dla studentów Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM.

 

                              Warsztaty - informacje - otwórz.

 

 

22.10.2012          Zaproszenie na warsztaty Komunikacji Reklamowej & Copywritingu, które poprowadzi mgr Borys                               Glass-Brudzinski.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

22.10.2012          Zaproszenie na wystawę prac i prelekcję pt. „K-dron, między nauką a sztuką", które poprowadzi                               światowej sławy rysownik, malarz i scenograf Pan Janusz Kapusta.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

16.10.2012          Dodatkowe zapisy na warsztaty asertywności - prowadząca: Pani psycholog Sonia Rammer.

 

                              Informacja o dodatkowych zapisach - otwórz.

 

 

12.10.2012          Zaproszenie na wykład gościnny, który poprowadzi Pan Michał Rzepka pt. „Trzy szkice PR-owym                               ołówkiem. Public relation w praktyce".

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

10.10.2012          Staże, praktyki dla studentów polonistyki!

 

                              Informacja o stażach i praktykach - otwórz.

 

 

08.10.2012          Praktyki i staże w ramach projektu PO KL w Centrum Edukacji Ustawicznej.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

08.10.2012          Zaproszenie na zajęcia Pana Remigiusza Fica w ramach cyklu „Polonistyka i biznes".

 

                              Informacja dotyczącą zajęć - otwórz.

 

 

08.10.2012          Zaproszenie na zajęcia Pana Bazylego Głowackiego w ramach cyklu „Polonistyka i biznes".

 

                              Informacja dotyczącą zajęć - otwórz.

 

 

05.10.2012          Program „Czytaj z ebookiem” - komunikat dotyczący przedłużenia umowy.

 

   UWAGA! Wszystkie osoby z listy, które nie złożyły do Biura Projektu PO KL podań z prośbą o przedłużenie umowy użyczenia sprzętu proszone są o zwrot ebooków do dnia 14 października 2012 roku, a pozostałe osoby z listy o podpisanie aneksów od 05.11. do 30.11.2012r.
   ZARZĄD PROJEKTU PO KL

                               „Czytaj z ebookiem” - lista osób proszonych o pilną uwagę! - otwórz.

 

 

05.10.2012          Program „Studiuj z laptopem” - komunikat dotyczący przedłużenia umowy.

 

   UWAGA! Wszystkie osoby z listy, które nie złożyły do Biura Projektu PO KL podań z prośbą o przedłużenie umowy użyczenia sprzętu proszone są o zwrot netbooków do dnia 14 października 2012 roku.
   ZARZĄD PROJEKTU PO KL

                               „Studiuj z laptopem” - lista osób proszonych o pilną uwagę! - otwórz.

 

 

01.10.2012          Informacja dotyczącą zajęć dla studentów WFPiK UAM w ramach cyklu „Polonistyka i biznes".

 

                              Informacja dotyczącą zajęć - otwórz.

 

 

27.09.2012          Komunikat o zmianie reprezentacji umów Projektu PO KL.

 

   UWAGA!   Zmiana strony umowy.
Z dniem 03.09.2012r. ulega zmianie reprezentacja na wszystkich umowach projektowych PO KL z Prorektora prof. dra hab. Jacka Witkosia na Prorektora prof.dra hab. Zbigniewa Pilarczyka.

   ZARZĄD PROJEKTU PO KL

 

27.09.2012          Potwierdzenie zapisów na warsztaty dodatkowe dla specjalności nauczycielskiej.

 

                              Dodatkowe warsztaty dla specjalności nauczycielskiej - potwierdzenie zapisów - otwórz.

 

 

11.09.2012          Dodatkowe warsztaty dla specjalności nauczycielskiej: asertywność i w. teatralne.

 

                              Dodatkowe warsztaty dla specjalności nauczycielskiej - informacja o naborze - otwórz.

 

 

10.09.2012          Program „Studiuj z laptopem” - informacja o przedłużeniu umowy.

 

                               „Studiuj z laptopem” - informacja o przedłużeniu umowy - otwórz.

 

 

10.09.2012          Program „Czytaj z ebookiem” - informacja o przedłużeniu umowy.

 

                               „Czytaj z ebookiem” - informacja o przedłużeniu umowy - otwórz.

 

 

10.07.2012          Praktyki i staże w ramach projektu PO KL na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

01.06.2012           Lista osób przyjętych na staż VII edycji i aktualna informacja o tym stażu.

 

                               Lista osób przyjętych na staż VII edycji   -   otwórz.

                               Aktualna informacja o stażu VII edycji    -    otwórz.

 

 

31.05.2012          Zaproszenie na wykład gościnny, który poprowadzi dr Maciej Milewicz pt. "Media relations w                               administracji publicznej".

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

30.05.2012          Zaproszenie na wykład gościnny, który poprowadzi Pan Łukasz Tabin pt. "Praca w lokalnej agencji                               PR – blaski i cienie".

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

28.05.2012          Zaproszenie na wykład gościnny, który wygłosi Pan Bronisław Kledzik pt. „Rynek książki w Europie                               Środkowej z perspektywy wydawcy".

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

28.05.2012          Zaproszenie na wykład gościnny, który wygłosi prof. dr hab. Jerzy Kandziora z Instytutu Badań                               Literackich PAN pt. „Czytanie bibuły. Pozacenzuralny obieg wydawniczy w Polsce lat 1976-1989".

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

24.05.2012          Informacja o sprzęcie ułatwiającym czytanie, pisanie i druk brajlowski, znajdującym się w                               bibliotece WFPiK.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

21.05.2012          Zaproszenie na na spotkanie w ramach kontekstów dziennikarstwa z Panią Katarzyną Skalską,                               dyrektorką wydawnictwa „Zakamarki” - Co kryją „Zakamarki”?

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

17.05.2012          Praktyki i staże w ramach projektu PO KL na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM.

 

                              Plakat informacyjny 1 - otwórz.

                              Plakat informacyjny 2 - otwórz.

 

 

14.05.2012          Zaproszenie na na spotkanie w ramach kontekstów dziennikarstwa z P. Emilią Stachowską i P.                               Łukaszem Augustyniakiem zatytułowane „Czas plemion".

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

07.05.2012          Rusza nowa, VII edycja studenckich staży zawodowych!

 

                               VII edycja staży zawodowych - nabór - otwórz.

 

 

07.05.2012          Zaproszenie na warsztaty prostego języka - „Plain Language".

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

                              Lista osób przyjętych na warsztaty - otwórz.

 

 

26.04.2012          Zaproszenie na na spotkanie i prezentację filmu: „Legenda o lietajúcom Cypriánovi (2010)", które                               poprowadzi Mariana Čengel Solčanská, reżyserka i autorka scenariuszy.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

26.04.2012          Zaproszenie na wykład gościnny, który wygłosi prof. dr hab. Tibor Žilka: „Współczesne kino                               słowackie".

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

18.04.2012          Zaproszenie na wykład gościnny, który poprowadzi Redaktor Maciej Stroiński: „Ekran lupą".

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

17.04.2012          Zaproszenie na wykład gościnny w ramach Kontekstów Dziennikarstwa, który poprowadzi Pan                               Mariusz Wesołowski: „Kreowanie wizerunku w sieci".

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

17.04.2012          Zaproszenie na wykład gościnny Prof. dra hab. Jerzego Jarniewicza: „Wokół przekładu Jamesa                               Joyce’a".

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

17.04.2012          Zaproszenie na wykład gościnny Dra hab. Jarosława Fazana: „Literatura jako rozdwojenie jaźni".

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

17.04.2012          Zaproszenie na wykład gościnny Prof. dra hab. Dariusza Śnieżko: „Humanizm - antropologia -                               poetyka".

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

16.04.2012          Zaproszenie na wykład gościnny Pani prof. dr hab. Danuty Ulickiej: „Fenomen Bachtina w historii                               kultury światowej i wyzwania, przed jakimi stawia(ł)".

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

10.04.2012          Zaproszenie na spotkanie z Panem Doktorem Przemysławem Chojnowskim - translatologiem i                               tłumaczem.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

26.03.2012          Zaproszenie na wykład gościnny Pana dra Włodzimierza Mocha: „Raper i jego świat".

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

15.03.2012          Zaproszenie na uroczystość ogłoszenia wyników II (XXXVII) Konkursu w IFP na najlepszy referat                               studencki i najlepszą pracę licencjacką.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

05.03.2012          Zaproszenie na wykład gościnny Pana Redaktora Macieja Orłosia: „Fenomen Teleexpressu".

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

05.03.2012          Zaproszenie na spotkanie z Panią Doktor Magdaleną Saryusz-Wolską i jej książką: „Spotkanie czasu                               z miejscem. Studia o pamięci i miastach" oraz na wykład gościnny: „Problemy pamięci miasta".

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

01.03.2012          Zaproszenie na pokaz filmu „Czarny czwartek” w reżyserii Antoniego Krauze.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

23.02.2012          Zaproszenie na warsztaty projektowania graficznego, które poprowadzi mgr Michał Żerdzicki.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

22.02.2012          Zaproszenie na autorski pokaz filmu „Kret” i spotkanie z reżyserem Rafaelem Lewandowskim.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

21.02.2012          Zaproszenie na II obóz naukowo-integracyjny „Między ciszą a ciszą".

 

                               Zaproszenie na obóz naukowo-integracyjny - otwórz.

 

 

20.02.2012          Zaproszenie na wykład gościnny Pana Doktora Tomasza Piekota: „Czy musimy tworzyć                               Frankensteina? W poszukiwaniu polskiego modelu Plain Language".

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

20.02.2012          Zaproszenie na warsztaty gościnne: „Wokół poezji Elizabeth Bishop”, które poprowadzi Pan Andrzej                               Sosnowski.

 

                              Informacja o warsztatach - otwórz.

 

 

20.02.2012          Zaproszenie na wykład gościnny Pana Piotra Frydryszka: „Rynek mediów w Polsce. Od monopolu                               poprzez pluralizm do koncentracji”.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

10.02.2012          Listy osób przyjętych na warsztaty teatralne i asertywności.

 

                              Lista osób przyjętych na warsztaty teatralne - otwórz.

                              Lista osób przyjętych na warsztaty asertywności - otwórz.

                              Ogłoszenie dot. warsztatów asertywności - otwórz.

 

 

08.02.2012          Zaproszenie na „Warsztaty z audiodeskrypcji”.

 

                              Informacja o warsztatach - otwórz.

 

 

08.02.2012          Zaproszenie na warsztaty psychologiczne „Asertywność - jak efektywnie komunikować się w                               szkole”.

 

                              Informacja o warsztatach - otwórz.

 

 

08.02.2012          Zaproszenie na warsztaty teatralne „Wykorzystanie środków teatralnych podczas lekcji”.

 

                              Informacja o warsztatach - otwórz.

 

 

03.02.2012          Nowe zasady rozliczeń finansowych uczestnika Projektu PO KL.

 

                              Nowe zasady rozliczeń - informacja - otwórz.

 

 

26.01.2012          Warsztaty teatralne i asertywności - dodatkowe zapisy i prośba o potwierdzenie grup.

 

                              Informacja o warsztatach - otwórz.

 

 

24.01.2012          Zaproszenie na wykład gościnny Pani Ingi Iwasiów: „Mięso w czasach komunizmu”.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

09.01.2012          Zaproszenie na wykład gościnny Pani Doktor Agaty Dąbrowskiej: Przed- i po-Holokaustowe                               czytanie „Burzy” Williama Szekspira w reżyserii Leona Schillera z 1938/39 r. i 1947 r.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

05.01.2012           Lista osób przyjętych na staż VI edycji i aktualna informacja o tym stażu.

 

                               Lista osób przyjętych na staż VI edycji   -   otwórz.

                               Aktualna informacja o stażu VI edycji    -    otwórz.

 

 

05.01.2012          Zaproszenie na wykład gościnny Pana Redaktora Piotra Orawskiego: „Czy muzyka to piekło? Czy                               diabeł może być zbawiony?”

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

04.01.2012          Zaproszenie na wykład gościnny Ks. prof. dr hab. Andrzeja Draguły: „Imaginarium religijne w                               reklamie komercyjnej”.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

04.01.2012          Zaproszenie na zajęcia gościnne Pana Doktora Jerzego Łozińskiego: „O wierności tłumaczenia” -                               warsztaty.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

19.12.2011          Propozycje zajęć dodatkowych dla studentów specjalności nauczycielskiej.

 

                              Zajęcia dodatkowe - otwórz.

 

 

08.12.2011          Zaproszenie na wykład gościnny Pana Pułkownika Zbigniewa Rzepy: „Etapy śledztwa smoleńskiego.                               Co i ile może powiedzieć rzecznik prasowy prokuratury?”

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

06.12.2011          Lista osób, którym decyzją komisji III edycji dodatkowej programu „Studiuj z laptopem” przyznano                               netbooki.

 

                               Lista osób, którym przyznano netbooki - otwórz.

 

 

05.12.2011          Zaproszenie na wykład gościnny Pani Doktor Renaty Nestorowicz: „Jak skutecznie negocjować?”

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

23.11.2011          Zaproszenie na wykład gościnny Pana Grzegorza Ganowicza: „Miejsce Rady Miasta wśród organów                               administracji komunalnej”.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

18.11.2011          Rusza nowa, VI edycja studenckich staży zawodowych!

 

                               VI edycja staży zawodowych - nabór - otwórz.

 

 

16.11.2011          Zaproszenie na warsztaty gościnne Pana Remigiusza Fica: „Własna firma, rynek pracy,                               szukanie pracy – podejście pragmatyczne”.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

16.11.2011          Zaproszenie na warsztaty gościnne Pani Sławomiry Walczewskiej: „Jak założyć fundację".

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

15.11.2011          Zaproszenie na wykład gościnny Pana Tomasza Sianeckiego: „Człowiek telewizji - publicysta,                               dziennikarz, prezenter”.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

03.11.2011           Konkurs nr 4 dla pracowników Instytutu Filologii Polskiej UAM na modernizację programów                                nauczania.

 

                               Ogłoszenie o konkursie - otwórz.

 

 

28.10.2011         Rusza kolejna, III edycja uzupełniająca programu „Studiuj z laptopem"!

 

Szanowni Studenci i Doktoranci!

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że uruchamiamy III edycję uzupełniającą programu „Studiuj z laptopem” w ramach projektu PO KL realizowanego na naszym Wydziale. Planujemy przekazać Wam, na zasadzie czasowego użyczenia (z możliwością przedłużenia na kolejny rok), 70 nowoczesnych i funkcjonalnych netbooków.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do pobrania zamieszczonego poniżej regulaminu oraz wniosku zgłoszeniowego.

Termin składania wniosków zgłoszeniowych został przedłużony do 2 grudnia 2011!

                               Wniosek zgłoszeniowy - otwórz.

                               Regulamin programu „Studiuj z laptopem" - otwórz.

                               Instrukcja dotycząca obiegu dokumentów programu „Studiuj z laptopem" - otwórz.

 

W imieniu Zarządu Projektu PO KL,
dr Mirosław Wobalis

 

21.10.2011          Lista osób, którym decyzją komisji III edycji programu „Studiuj z laptopem” przyznano netbooki.

 

                               Lista osób, którym przyznano netbooki - otwórz.

 

 

07.10.2011          Lista osób, którym decyzją komisji programu „Studiuj z laptopem” przedłużono umowy na netbooki.

 

                               Lista osób, którym przedłużono umowy na netbooki - otwórz.

 

 

30.09.2011         Rusza kolejna, III edycja programu „Studiuj z laptopem"!

 

Szanowni Studenci i Doktoranci!
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że rozpoczynamy kolejną już, trzecią edycję programu „Studiuj z laptopem” w ramach projektu PO KL realizowanego na naszym Wydziale. Planujemy przekazać Wam, na zasadzie czasowego użyczenia (z możliwością przedłużenia na kolejny rok), następnych 100 nowoczesnych i funkcjonalnych netbooków.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do pobrania zamieszczonego poniżej regulaminu oraz wniosku zgłoszeniowego.

Termin składania wniosków zgłoszeniowych został przedłużony i upływa w środę 19 października 2011!

                               Wniosek zgłoszeniowy - otwórz.

                               Regulamin programu „Studiuj z laptopem" - otwórz.

                               Instrukcja dotycząca obiegu dokumentów programu „Studiuj z laptopem" - otwórz.

 

W imieniu Zarządu Projektu PO KL,
dr Mirosław Wobalis

 

 

22.09.2011          Program „Studiuj z laptopem” - informacja o przedłużeniu umowy.

 

                               „Studiuj z laptopem” - informacja o przedłużeniu umowy - otwórz.

 

 

29.07.2011          Instrukcje dotyczące obiegu dokumentów dla praktykantów i stażystów.

 

                               wyświetl instrukcję dotyczącą obiegu dokumentów praktyk

                               wyświetl instrukcję dotyczącą obiegu dokumentów staży


 

 

28.07.2011           Lista osób przyjętych na staż V edycji w naborze dodatkowym i aktualna informacja o tym stażu.

 

                               Lista osób przyjętych na staż V edycji w naborze dodatkowym   -   otwórz.

                               Aktualna informacja o stażu V edycji    -    otwórz.

 

 

01.07.2011           Wytyczne związane z realizowaniem zajęć gościnnych.

 

                              Wytyczne dla opiekuna zajęć gościnnych  -  otwórz.

                              Wytyczne dla opiekuna zajęć gościnnych - tabela  -  otwórz.

 

 

28.06.2011           Nabór uzupełniający na staż V edycji.

 

                              Nobór uzupełniający  -  otwórz.

 

 

27.06.2011           Wykaz osób skreślonych z listy stażystów V edycji.

 

                              Wykaz osób skreślonych  -  otwórz.

 

 

17.06.2011          Wykaz opiekunów zaliczających staże specjalności nauczycielskiej.

 

                              Wykaz opiekunów zaliczających staże specjalności nauczycielskiej - otwórz.

 

 

31.05.2011          Uwaga!!! Nowe zasady rozliczania kosztów dojazdu stażysty.

 

                               Nowe zasady rozliczania kosztów dojazdu - otwórz.

 

 

26.05.2011          Uwaga!!! Zmiana zasad rozliczania umów za praktyki i staże.

 

                               Ważna informacja o zmianie - otwórz.

 

 

18.05.2011           Lista osób przyjętych na staż V edycji i aktualna informacja o tym stażu.

 

                               Lista osób przyjętych na staż V edycji   -   otwórz.

                               Aktualna informacja o stażu V edycji    -    otwórz.

 

 

10.05.2011          Zapraszamy na wykład gościnny prof. dr hab. Dariusza Śnieżko pt. „Liryka i zmysły w perspektywie                               komunikacyjnej (XVI w.)"

 

                              Informacja o wykładzie - otwórz.

 

 

04.05.2011          Aktualna informacja o ogólnodostępnej pracowni informatycznej - s.324 Collegium Maius.

 

                               Aktualna informacja o ogólnodostępnej pracowni informatycznej - otwórz.

 

 

13.04.2011          Rusza nowa, V edycja studenckich staży zawodowych!

 

                               V edycja staży zawodowych - nabór - otwórz.

 

 

09.03.2011          Zaproszenie na wykład Pana Pułkownika mgra inż. Zbigniewa Drozdowskiego - „Dziennikarz jako                               obserwator, czy strona w sytuacjach wypadków lotniczych?"

 

   Wykładowca jest przewodniczącym Komisji Badań Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, a także przewodniczącym Komisji Badającej Katastrofę „CASY".
Wykład odbędzie się 24 marca 2011 r. o godzinie 15:15 w sali 220 Collegium Maius.

 

 

08.02.2011          Ważna informacja dotycząca stażu IV edycji.

 

                               Ważna informacja - otwórz.

 

 

28.01.2011          Lista osób, które proszone są o pilne uzupełnienie dokumentacji dot. praktyk/staży.

 

                               Lista osób proszonych o pilne uzupełnienie dokumentacji - otwórz.

 

 

21.01.2011          Wykaz opiekunów zaliczających staże specjalności nauczycielskiej.

 

                              Wykaz opiekunów zaliczających staże specjalności nauczycielskiej - otwórz.

 

 

14.01.2011           Lista osób przyjętych na staż IV edycji po odwołaniach i aktualna informacja o tym stażu.

 

                               Lista osób przyjętych na staż IV edycji po odwołaniach   -   otwórz.

                               Aktualna informacja o stażu IV edycji    -    otwórz.

 

 

07.01.2011           Kolejne spotkanie z cyklu „Człowiek wśród znaków”.

 

                               Informacja o spotkaniu z Ks. Prof. dr hab. Jarosławem Różańskim  -   otwórz.

 

 

16.12.2010           Komunikat dotyczący rozliczania umów.

 

                               Rozliczanie umów   -   otwórz.

 

 

06.12.2010          Kino Orbis Pictus poszukuje osób zainteresowanych odbyciem praktyk bądź stażu.

 

                              Ogłoszenie - otwórz.

 

 

02.12.2010          Pracownia Badań nad Tradycją Europejską zaprasza na wykład Pana Doktora Jana A. Choroszy z                               Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

02.12.2010           Spotkania w ramach Kontekstów Dziennikarstwa z Panem Andrzejem Byrtem i Panem Michałem                                Wieczorkiem.

 

                               Spotkanie z Panem Andrzejem Byrtem - otwórz.

                               Spotkanie z Panem Michałem Wieczorkiem - otwórz.

 

 

02.12.2010          Rusza nowa, IV edycja studenckich staży zawodowych!

 

                               IV edycja staży zawodowych - nabór - otwórz.

 

 

10.11.2010          Informacja na temat opiekunów z UAM staży III edycji.

 

                               Opiekunowie staży III edycji - otwórz.

 

 

09.11.2010          Zaproszenie na obóz naukowo-integracyjny „Między ciszą a ciszą".

 

                               Zaproszenie na obóz naukowo-integracyjny - otwórz.

 

 

29.10.2010          Lista osób, którym decyzją komisji II edycji programu „Studiuj z laptopem” przyznano netbooki.

 

                               Lista osób, którym przyznano netbooki - otwórz.

 

 

26.10.2010           Konkurs nr 3 dla pracowników Instytutu Filologii Polskiej UAM na modernizację programów                                nauczania.

 

                               Ogłoszenie o konkursie - otwórz.

 

 

22.10.2010           Komunikat o godzinach konsultacji dla studentów w Biurze Projektu PO KL.

 

                               Konsultacje dla studentów   -   otwórz.

 

 

18.10.2010           Lista osób zakwalifikowanych na staż III edycji w naborze dodatkowym 3.

 

                               Lista osób zakwalifikowanych na staż III edycji w naborze dodatkowym 3   -   otwórz.

 

 

15.10.2010          Lista osób, którym decyzją komisji programu „Studiuj z laptopem” przedłużono umowy na netbooki.

 

                               Lista osób, którym przedłużono umowy na netbooki - otwórz.

 

 

14.10.2010          Zaliczanie dodatkowych warsztatów dla specjalności nauczycielskiej.

 

                              Zaliczanie warsztatów - otwórz.

 

 

12.10.2010          Zaproszenie na wykład Pani Ewy Kuryluk: Ocaleni i Sprawiedliwi w literackim świadectwie.

 

                              Plakat informacyjny - otwórz.

 

 

07.10.2010          Dodatkowe warsztaty dla specjalności nauczycielskiej - potwierdzenie wyboru terminów zajęć.

 

                              Komunikat o potwierdzeniu wyboru terminów zajęć - otwórz.

 

 

07.10.2010           Kolejne spotkanie z cyklu „Człowiek wśród znaków”.

 

                               Informacja o spotkaniu z reżyserem Panem Marianem Marzyńskim  -   otwórz.

 

 

04.10.2010           Rusza ogólnodostępna pracownia komputerowa dla studentów i doktorantów WFPiK UAM!

 

                              Informacja o pracowni komputerowej i jej regulamin  -  otwórz.

 

 

04.10.2010           Lista osób zakwalifikowanych na staż III edycji w naborze dodatkowym 2 (tzw. wakacyjnym) i                                dodatkowe informacje o tym stażu.

 

                               Lista osób zakwalifikowanych na staż III edycji w naborze dodatkowym 2   -   otwórz.

                              Aktualna informacja na temat stażu III edycji  -  otwórz.

                              Wolne miejsca na staż III edycji  -  otwórz.

 

 

30.09.2010          Dodatkowe warsztaty dla specjalności nauczycielskiej - lista zapisanych.

 

                              Warsztaty - lista zapisanych - otwórz.

                              Wolne miejsca na warsztatach z choreoterapii - otwórz.

 

 

20.09.2010          Dodatkowe warsztaty dla specjalności nauczycielskiej - info z terminami zapisów.

 

                              Warsztaty - info z terminami zapisów - otwórz.

 

 

20.09.2010         Rusza kolejna, II edycja programu „Studiuj z laptopem"!

 

                               Program „Studiuj z laptopem" II edycja - otwórz.

                               Regulamin programu „Studiuj z laptopem" - otwórz.

                               Wniosek zgłoszeniowy - otwórz.

 

 

16.09.2010          Program „Studiuj z laptopem” - informacja o przedłużeniu umowy.

 

                               „Studiuj z laptopem” - informacja o przedłużeniu umowy - otwórz.

 

 

03.09.2010          Dodatkowe warsztaty dla specjalności nauczycielskiej: asertywność, w.teatralne i choreoterapia.

 

                              Dodatkowe warsztaty dla specjalności nauczycielskiej - zapisy - otwórz.

                              Warsztaty - info z terminami zapisów - otwórz.

                              Info o warsztatach asertywności - otwórz.

                              Info o warsztatach teatralnych   -   otwórz.

                              Info o warsztatach choreoterapii - otwórz.

                               Lista osób, które zadeklarowły udział we warsztatach - otwórz.

 

 

03.08.2010           Lista osób zakwalifikowanych na staż III edycji w naborze dodatkowym.

 

                               Lista osób zakwalifikowanych na staż III edycji w naborze dodatkowym   -   otwórz.

 

 

19.07.2010          Dodatkowy nabór na studenckie staże zawodowe w drugim półroczu 2010.

 

                               Dodatkowy nabór na staże - otwórz.

 

 

08.06.2010           Lista osób zakwalifikowanych na staż III edycji i aktualna informacja o tym stażu.

 

                               Lista osób zakwalifikowanych na staż III edycji   -   otwórz.

                               Aktualna informacja o stażu III edycji   -   otwórz.

 

 

08.06.2010           Komunikat dotyczący rozliczania umów.

 

                               Rozliczanie umów   -   otwórz.

 

 

31.05.2010          Lista osób, którym decyzją komisji programu „Studiuj z Laptopem” przyznano netbooki.

 

                               Lista osób, którym przyznano netbooki - otwórz.

 

 

25.05.2010          Informacja o nowej lokalizacji Biura Projektu PO KL i konsultacjach dla pracowników, studentów                               oraz opiekunów praktyk/staży w IFP UAM.

 

                               Nowa lokalizacja Biura Projektu PO KL i konsultacje - otwórz.

 

 

20.05.2010          Dodatkowa informacja o stażu III edycji.

 

                               Dodatkowa informacja o stażu - otwórz.

 

 

11.05.2010          Rusza nowa, III edycja studenckich staży zawodowych!

 

                               III edycja staży zawodowych - otwórz.

 

 

05.05.2010          Zmiana godzin dyżuru w Biurze Projektu.

 

   Szanowni Państwo, informujemy, że w związku z przyjmowaniem wniosków o użyczenie netbooków zmianie ulegają dotychczasowe godziny dyżuru w Biurze Projektu PO KL. Do 14 maja dyżur będzie się odbywał w pok. 239 w poniedziałki i czwartki, w godz. 13.00-14.00.

 

21.04.2010         Rusza program „Studiuj z laptopem"!

 

Szanowni Studenci i Doktoranci!

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że rozpoczynamy program „Studiuj z laptopem” w ramach projektu PO KL realizowanego na naszym Wydziale. Planujemy przekazać Wam, na zasadzie czasowego użyczenia (z możliwością przedłużenia na kolejne lata), 100 nowoczesnych i funkcjonalnych netbooków.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do pobrania zamieszczonego poniżej regulaminu oraz zgłoszenia (wydruki dostępne są również w Biurze Projektu).

Termin składania wniosków wg podanego wzoru upływa 14 maja 2010!                               Regulamin programu „Studiuj z laptopem" - otwórz.

                               Wniosek zgłoszeniowy - otwórz.

 

W imieniu Zarządu Projektu PO KL,
dr Mirosław Wobalis

 

20.04.2010           Drugie spotkanie z cyklu „Człowiek wśród znaków”.

 

                               Informacja o spotkaniu       -       otwórz.

 

 

13.04.2010           Informacja na temat opiekunów z UAM staży II edycji po naborze dodatkowym.

 

                               Opiekunowie staży II edycji – nabór dodatkowy - otwórz.

 

 

31.03.2010           Pierwsze spotkanie z cyklu „Człowiek wśród znaków”.

 

                               Informacja o spotkaniu       -       otwórz.

 

 

18.03.2010           Aktualne ustalenie dotyczące odbioru teczek przez stażystów i praktykantów.

 

                               Informacja na temat odbioru teczek - otwórz.

 

 

17.03.2010           Lista osób przyjętych na staż II edycji w naborze uzupełniającym i dodatkowe informacje nt stażu.

 

                               Lista osób przyjętych na staż II edycji w naborze uzupełniającym   -   otwórz.

                               Dodatkowe informacje nt stażu II edycji po naborze uzupełniającym - otwórz.

 

 

15.03.2010           Spotkania w ramach Kontekstów Dziennikarstwa z Panem Januszem Korwinem-Mikke oraz Panią                                Redaktor Aleksandrą Dziadykiewicz.

 

                               Spotkanie z Panem Januszem Korwinem-Mikke       -       otwórz.

                               Spotkanie z Panią Redaktor Aleksandrą Dziadykiewicz - otwórz.

 

 

25.02.2010           Ważne informacje - dla opiekunów praktyk/staży oraz studentów odbierających teczki.

 

                               Informacja dla opiekunów praktyk/staży      -      otwórz.

                               Informacja dla studentów odbierających teczki - otwórz.

 

 

23.02.2010           Konkurs nr 2 dla pracowników Instytutu Filologii Polskiej UAM na modernizację 8 programów                                nauczania.

 

                               Ogłoszenie o konkursie - otwórz.

                               Regulamin konkursu   -  otwórz.

                               Wniosek konkursowy  - otwórz.

                               Zasady prowadzenia zajęć i wykładów gościnnych w ramach Projektu - otwórz.

                               Zasady prowadzenia zajęć wdrożeniowych w ramach Projektu       -       otwórz.

   Pozostałe dokumenty, potrzebne do konkursu: kwestionariusz osobowy , lista obecności PO KL, oraz firmówka PO KL (z logo projektu) znajdują się w zakładce "Dokumenty do pobrania".

 

 

15.02.2010          Kolejne zmodernizowane zajęcia realizowane w ramach projektu PO KL.

 

   Od wtorku do czwartku odbywać się będą zajęcia z Edukacji Naukowo-Informatycznej zmodernizowane w ramach Projektu PO KL współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zmodernizowane zajęcia obejmują:

- obsługę zajęć z wykorzystaniem narzędzia Moodle,
- wykorzystywanie elektronicznych skryptów,
- instruktażowe filmy wideo,
- warsztaty z tworzenia dokumentów elektronicznych,
- kurs tworzenia własnego serwisu online,
- nowoczesne narzędzia dydaktyczne: tablety PC, tablica interaktywna.

Zajęcia mają charakter otwarty – każdy chętny (pracownik, student, gość) może wziąć w nich udział. Pierwszeństwo zapisu na listy maja studenci grup przypisanych na zajęcia wg aktualnego planu.

Serdecznie zapraszam – dr Mirosław Wobalis (autor kursu i prowadzący zajęcia).

Rok 1, Grupa H: zajęcia we wtorki, 15:15-16:45 (s.61)

Rok 1, Grupa A: zajęcia we wtorki, 17:00-18:30 (s.61)
Rok 1, Grupa I: zajęcia w środy, 15:15-16:45 (s.59)

Rok 1, Grupa G: zajęcia w środy, 17:00-18:30 (s.59)
Rok 1, Grupa D: zajęcia w czwartki, 15:15-16:45 (s.61)

Rok 1, Grupa E: zajęcia w czwartki, 17:00-18:30 (s.61)

Rok 1, Grupa C: zajęcia w czwartki, 18:45-20:15 (s.61)

 

10.02.2010           Informacja na temat opiekunów z UAM staży II edycji.

 

                               Opiekunowie staży II edycji - otwórz.

 

 

05.02.2010           Lista osób przyjętych na staż i zakres obowiązków z nim związany.

 

                               Informacja o dodatkowym naborze na staż II edycji - otwórz.

                               Lista osób przyjętych na staż II edycji   -   otwórz.

                               Zakres obowiązków związanych ze stażem II edycji - otwórz.

 

 

27.01.2010          Zasady zgłaszania uczestnictwa do Projektu PO KL.

 

                              Zasady zgłaszania uczestnictwa do Projektu PO KL obowiązujące po 25 stycznia 2010:

   1. Każdy student, w momencie przystępowania do Projektu po raz pierwszy, ma obowiązek wypełnienia i podpisania kwestionariusza osobowego. Dostarczenie kwestionariusza jest głównym warunkiem otrzymania wsparcia ze środków UE.
Kwestionariusz ten dostępny jest na stronach internetowych: Projektu www.e-ifpuam.amu.edu.pl i Instytu Filologii Polskiej www.polonistyka.amu.edu.pl, w Biurze Projektu (p. nr 239) oraz przekazywany będzie w chwili zgłoszenia.
   2. Kwestionariusz wypełniany jest TYLKO RAZ na cały okres studiów, niezależnie od liczby i formy udzielonego wsparcia (praktyka, staż, udział w dofinansowanych zajęciach, użyczenie laptopa etc.).
   3. W przypadku ponownego uczestnictwa w Projekcie wymagane jest zgłoszenie tego faktu odpowiedniemu koordynatorowi. W przypadku programu praktyk i staży zgłoszenia należy kierować do dr Anity Gis, w przypadku udziału w dofinansowanych zajęciach dydaktycznych należy zaznaczyć odpowiednie pole na liście obecności (lista z logo PO KL i UE).
   4. Lista uczestników, którzy nie dostarczyli kwestionariuszy będzie sukcesywnie umieszczana w gablocie Projektu oraz na stronie internetowej Projektu www.e-ifpuam.amu.edu.pl .

Kierownik Projektu
dr Mirosław Wobalis

 

27.01.2010          II edycja studenckich staży zawodowych - informacje.

 

                                                            wyświetl instrukcję dotyczącą obiegu dokumentów


   Zarząd Projektu PO KL.04.01.01-00-029/09 ogłasza nabór na kolejną edycję stażu zawodowego dla studentów ostatnich lat wszystkich specjalności. O staż mogą ubiegać się również słuchacze studiów magisterskich, którzy nie wybrali żadnej specjalności zawodowej.
   Informujemy, że zgodnie z nową wykładnią instytucji nadzorującej od 2010 roku staże studenckie nie mogą odbywać się w jednostkach UAM – wyjątek stanowią Biblioteka Główna oraz nasza Biblioteka Wydziałowa.
   Bezwzględne pierwszeństwo w przyjęciu na staż mają studenci ostatniego roku jednolitych studiów magisterskich oraz policencjackich studiów uzupełniających, a w dalszej kolejności – III roku studiów licencjackich. Oferta jest skierowana przede wszystkim do tych studentów, którzy nie wzięli udziału w poprzedniej edycji. Osoby, które odbyły staż w roku 2009 roku nie mogą ubiegać się o ponowne przyznanie stażu w ramach tej samej specjalności, chyba że równocześnie studiują drugą specjalność lub w ramach stażu będą prowadzić badania niezbędne do pracy magisterskiej – w takim wypadku na wniosku aplikacyjnym powinna pojawić się informacja od promotora. Słuchacze z młodszych lat zostaną zakwalifikowani tylko wtedy, jeśli zostaną wolne miejsca.
   W obecnej edycji planujemy przyznanie 350 staży, z terminem realizacji w pierwszym półroczu 2010 roku (do końca czerwca, w uzasadnionych wypadkach termin może być przedłużony do końca lipca). Nabór na staże z terminem realizacji w drugim półroczu zostanie przeprowadzony w czerwcu 2010 r.
   Przypominamy, że minimalny okres stażu wynosi 2 tygodnie, a stażysta powinien przepracować 30 godzin (2 x 15 godz.). Jednocześnie informujemy, że w uzasadnionych wypadkach okres odbywania stażu może zostać wydłużony do trzech tygodni, w żadnym jednak razie nie może być krótszy niż 2 tygodnie.
   Osoby zainteresowane odbyciem stażu powinny zapoznać się z regulaminem stażu oraz instrukcją (informacja dotycząca organizacji stażu dla studentów filologii polskiej), a następnie uzyskać zgodę wybranego przez siebie zakładu pracy (szkoły, innej instytucji – zgodnie ze studiowaną specjalnością) na przyjęcie stażysty i organizację stażu zgodnie z programem odpowiadającym przygotowaniu zawodowemu stażysty i potrzebom zakładu pracy. Zgłaszając się do zakładu pracy, warto zabrać ze sobą wydrukowany regulamin lub instrukcję, w których kierownik zakładu znajdzie podstawowe informacje na temat organizacji i przebiegu stażu.
    Osoby zainteresowane stażami zapraszamy również do wypełniania ankiet ewaluacyjnych, znajdujących się w tzw. teczkach stażysty (patrz linki poniżej).
   Zgłoszenia na staże przyjmowane są w pokoju nr 7 (Zakład Dydaktyki, dr Anita Gis, prof. Jerzy Kaniewski).
   Ubiegający się o staż, którzy uczestniczą w Projekcie PO KL po raz pierwszy, lub ci, których dane osobowe uległy zmianie, powinni złożyć: kwestionariusz osobowy (jest on wymagany w postaci druku dwustronnego !) oraz wniosek aplikacyjny (z planowanym terminem odbywania stażu !), a także zgodę zakładu pracy na przyjęcie stażysty. Osoby zakwalifikowane na staż odbierają w Biurze Projektu (p. nr 239) bądź w Biurze Koordynatora Praktyk i Staży (p. nr 7) po dwa egzemplarze porozumienia o organizację stażu. Prosimy aby daty rozpoczęcia i zakończenia stażu na porozumieniu były zgodne z rzeczywistym terminem odbywania stażu.
   Wszystkie potrzebne dokumenty w nowej wersji dotyczące studenta stażysty znajdują się w tzw. teczce stażysty, natomiast dla właściwego opiekuna stażu - w tzw. teczkach opiekunów stażu (w 2 wersjach: opiekun stażu z UAM i oiekun stażu z zewnątrz. Należy je pobierać z tej strony - patrz zakładka "Dokumenty do pobrania" i składać osobiście w pokoju nr 7 (poniedziałki, środy) lub w Biurze Projektu (p. nr 239).
   Osoby z ośrodków zamiejscowych powinny przesłać dokumenty pocztą, pod niżej podany adres:
Instytut Filologii Polskiej Collegium Maius, 61–701 Poznań, ul. Fredry 10, z dopiskiem:
wniosek o staż / dr Anita Gis (prof. Jerzy Kaniewski)

   Studenci z Kalisza mogą składać dokumenty u Pani dr Kornelii Rybickiej, w godzinach konsultacji.

   Uwaga! Dokumenty: z przekreśleniami, wypełnione niewłaściwe, niekompletnie lub nieczytelnie nie są przyjmowane przez naszą kwesturę i nie będą rozliczane.

 

27.01.2010          Informacje o praktykach dla studentów wszystkich specjalizacji.

 

                                                            wyświetl instrukcję dotyczącą obiegu dokumentów


    W związku z zakwalifikowaniem do realizacji projektu praktyk i staży pojawiła się możliwość wypłacenia ze środków unijnych wynagrodzenia dla opiekunów odbywanych przez Państwa praktyk zawodowych. Kwota, jaką otrzyma opiekun, wyniesie 200 złotych brutto za opiekę nad 1 studentem. Aby opiekun mógł otrzymać wynagrodzenie, powinni Państwo pobrać ze strony Instytutu druk umowy, rachunku oraz zgody na przetwarzanie danych i formularz zgłoszenia ubezpieczeniowego ZUS ZZA. Wypełnione i podpisane dokumenty należy złożyć w biurze projektu (p. nr 239) lub w p. nr 7 na parterze (Zakład Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego), skąd można też pobierać stosowne druki, jeśli nie mają Państwo dostępu do internetu. Wypełniając umowy i rachunek, należy podać rzeczywisty termin odbywania praktyki (studenci specjalizacji nauczycielskiej podają terminy takie jak na umowach UAM). Tym z Państwa, którzy będą pobierali dokumenty elektronicznie, sygnalizuję konieczność dwustronnego wydrukowania umowy i formularza ZUS.
   Instrukcja z regulaminem praktyk jest dostępna do pobrania w dwóch wersjach: dla studentów studiów 3-letnich stacjonarnych i dla studentów studiów magisterskich.
   Komplet wszystkich dokumentów dotyczących praktyk łącznie z ankietami ewaluacyjnymi i instrukcjami/regulaminami znajduje się w tzw. teczce praktykanta, którą pobieramy z tej strony - zakładka "Dokumenty do pobrania" .
   Proszę o właściwy wybór dokumentu odnośnie rodzaju opiekuna praktyki oraz staranne wypełnianie dokumentów.

   Uwaga! Dokumenty: z przekreśleniami, wypełnione niewłaściwe, niekompletnie lub nieczytelnie nie są przyjmowane przez naszą kwesturę i nie będą rozliczane.

 

27.01.2010          Informacje dla opiekunów staży z UAM.

 

   1. Ogólne zasady naboru na II edycję staży określone zostały w piśmie zamieszczonym na stronie IFP oraz na stronie Projektu.
   2. Finansowane przez PO KL będą jedynie staże odbywane poza instytucjami związanymi z UAM (wyjątek stanowią jedynie biblioteki UAM – wydziałowe i Biblioteka Główna).
   3. Minimalny okres stażu wynosi 2 tygodnie, rozliczane wg wymiaru 2 x 15 godzin, co daje w sumie 30 godzin. W uzasadnionych wypadkach okres realizacji owych 30 godzin może być wydłużony do 3 tygodni. Prosimy o bezwzględne przestrzeganie czasowych ram odbywania stażu ponieważ wydatki na staż odbyty niezgodnie z podanymi wyżej warunkami nie będą kwalifikowane (finansowane) w ramach projektu.
   4. W związku z tym, że za odbywany staż studenci otrzymują wynagrodzenie, są zobowiązani do pobrania wszystkich dokumentów związanych z organizacją stażu na własny koszt – wyjątek stanowi tylko Porozumienie o organizację stażu, które otrzymają w Biurze Projektu.
   Ze względu na wynikające z umowy ramy organizacyjne (liczba dokumentów i kolejność ich przetwarzania /archiwizowania) przyjmujemy następujący porządek obiegu dokumentów:
   1. Student ubiegający się o staż składa w biurze koordynatora (pok. 7, Zakład Dydaktyki) lub w Biurze Projektu 3 dokumenty: kwestionariusz osobowy, wniosek aplikacyjny oraz zgodę zakładu pracy na przyjęcie stażysty).
   2. Po ogłoszeniu listy przyjętych pobiera z pok. 7 lub z Biura Projektu 2 egzemplarze Porozumienia oraz ankietę początkową stażysty. Oba dokumenty (wypełnioną ankietę i 1 egz. podpisanego Porozumienia składa w przeciągu 2 tygodni w pok. 7 lub w Biurze Projektu. Niezłożenie ww. dokumentów będzie skutkowało skreśleniem z listy zakwalifikowanych i przyjęcie kandydata z listy rezerwowej.
   3. Przed rozpoczęciem stażu student pobiera ze strony dokumentację związaną z organizacją stażu (druki: potwierdzenia odbycia stażu, opinii zakładu pracy, wzór sprawozdania, ankietę końcową stażysty) oraz dokumentację finansową własną (2 egz. umowy, rachunek, a jeśli pracuje bądź ukończył 26 lat – formularz ZUS ) i opiekuna stażu (2 egz. umowy opiekuna, rachunek, zgoda na przetwarzanie danych, formularz ZUS).
   4. Po zakończeniu stażu student składa Państwu dokumentację merytoryczną niezbędną do zaliczenia stażu (oryginały potwierdzenia odbycia stażu, opinii o stażyście, sprawozdania ze stażu oraz 3 pakiety dokumentów przeznaczonych do opracowania przez Biuro Projektu. Są to kolejno:    a) dokumentacja do archiwum (ankieta końcowa, kserokopia potwierdzenia odbycia stażu, pierwsza strona sprawozdania;    b) dokumenty finansowe stażysty (2 egz. umowy, rachunek, a jeśli pracuje bądź ukończył 26 lat – formularz ZUS)    c) dokumenty finansowe opiekuna (umowa – 2 egz., rachunek, zgoda na przetwarzanie danych, formularz ZUS).
   5. Wymienione wyżej trzy pakiety dokumentów, po sprawdzeniu poprawności wypełnienia, przekazują Państwo do biura koordynatora (pok. 7) lub do Biura Projektu; dokumentacja merytoryczna – po zaliczeniu przez Państwa stażu – podlega zwrotowi stażyście.
   6. Po zaliczeniu staży i przekazaniu dokumentacji finansowo-archiwizacyjnej do pokoju 7 lub do Biura Projektu, sporządzają Państwo listę zaliczonych staży i na tej podstawie podpisują z koordynatorem umowę wynagrodzenie za opiekę nad grupą stażystów.
Na tej podstawie wypłacone zostanie Państwu wynagrodzenie za opiekę nad grupą stażystów (600 zł brutto/brutto, tzn. 510 brutto) za grupę 20-osobową. Wypełniane przez studentów ankiety służą ewaluacji projektu i będą archiwizowane w Biurze Projektu. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by zainteresowani Kierownicy Specjalności otrzymali do nich wgląd. W takim wypadku zostaną one wypożyczone na określony czas zainteresowanym osobom.

   Prosimy o zwrócenie uwagi na:
   1. Czytelne wypełnianie wszystkich dokumentów (podawane w pełnym brzmieniu imiona, czytelność zapisu nazwiska - najlepiej drukowanymi literami);
   2. Nieużywanie skrótów w nazwach instytucji (należy wpisać pełne nazwy, np. nie GMP lecz Gminna Biblioteka Publiczna; nie ZS nr 4, lecz Zespół Szkół nr 4 – Szkoła Podstawowa nr 9);
   3. Wypełnianie dokumentów niebieskim długopisem (piórem).
   Wszystkie potrzebne dokumenty w nowej wersji dotyczące opiekuna stażu z UAM znajdują się w tzw. teczce opiekuna stażu z UAM, którą należy pobrać z tej strony - zakładka "Dokumenty do pobrania".

   Uwaga! Dokumenty: z przekreśleniami, wypełnione niewłaściwe, niekompletnie lub nieczytelnie nie są przyjmowane przez naszą kwesturę i nie będą rozliczane.

 

27.01.2010          Informacja dla opiekunów staży z zewnątrz.

 

Komplet dokumentów dla opiekuna stażu z zewnątrz należy pobrać z tej strony - zakładka "Dokumenty do pobrania"
w formie tzw. teczki opiekuna stażu z zewnątrz.

   Uwaga! Dokumenty: z przekreśleniami, wypełnione niewłaściwe, niekompletnie lub nieczytelnie nie są przyjmowane przez naszą kwesturę i nie będą rozliczane.

 

22.01.2010          Informacje dla opiekunów praktyk z UAM.

 

   W związku z rozpoczęciem nowego roku budżetowego oraz z doprecyzowaniem dyrektyw wykonawczych PO KL w roku 2010 przyjmujemy następujące ramy organizacyjne oraz wynikający z nich porządek rozliczania praktyk specjalizacyjnych:
   1. Kwalifikowane (tzn. finansowane przez PO KL) będą jedynie praktyki odbywane poza instytucjami związanymi z UAM (wyjątek stanowią tylko biblioteki UAM).
   2. Minimalny czas odbywania praktyki nie może być krótszy niż dwa tygodnie – górna granica nie została określona, powinna być zgodna z programem specjalizacji (np. nauczyciele mają praktyki od 3 do 5 tygodni).
   3. Każdy student może mieć sfinansowaną taką liczbę praktyk, jaka wynika z programu studiów (specjalność nauczycielska – 2 praktyki ciągłe na studiach licencjackich i 3 – na jednolitych magisterskich).
   4. Praktyki są niepłatne dla studentów, wynagrodzenie w kwocie 202 zł brutto otrzymuje jedynie zakładowy opiekun praktyki, o ile wypełni stosowną dokumentację.
   5. W związku z tym, że praktykanci nie otrzymują wynagrodzenia, koszt powielenia materiałów związanych z rozliczeniem opiekuna przejmuje na siebie Biuro Projektu, przygotowując stosowną liczbę dokumentów.
Państwo – jako opiekunowie akademiccy – proszeni są o pobieranie stosownej liczby dokumentów (w Zakładzie Dydaktyki, pok. 7, dr Anita Gis, prof. Jerzy Kaniewski lub w biurze – p. Joanna Seniów) i sukcesywne wydawanie ich studentom kierowanym na praktykę.
   Ze względu na wynikające z umowy ramy organizacyjne (liczba dokumentów i kolejność ich przetwarzania /archiwizowania) przyjmujemy następujący porządek obiegu dokumentów:
   1. Student udający się na praktykę wypełnia kwestionariusz i ankietę początkową praktykanta, a następnie pobiera od Państwa dokumentację finansową dla opiekuna (umowa – 2 egz., rachunek, zgoda na przetwarzanie danych, formularz ZUS), a dodatkowo – ankietę końcową oraz dokument potwierdzenia odbytej praktyki. Wszystkie dokumenty będą w najbliższym czasie do pobrania w pok. 7 lub w biurze. Jeśli nie mają Państwo ustalonego formularza potwierdzającego odbycie praktyki, mogą również posłużyć się formularzem projektowym.
   2. Na podstawie zgłoszeń tworzą Państwo listę osób kierowanych na praktykę, a wypełnione przez studentów kwestionariusze (najlepiej z zaznaczonymi datami odbywania praktyki) oraz ankiety początkowe przekazują Państwo sukcesywnie do pok. 7 – muszą one zostać odnotowane w bazie danych Projektu, na bieżąco monitorowanej przez instytucje centralne.
   3. Po zakończeniu praktyki student zwraca Państwu – wraz z dokumentacją praktyki wymaganą przez poszczególne specjalności – dokumentację potrzebną do rozliczeń finansowych. Są to:
   a) dokumenty finansowe opiekuna: 2 umowy, rachunek, ZUS, zgoda na przetwarzanie danych;
   b) dokumenty studenta: potwierdzenie odbycia praktyki oraz ankieta końcowa.
   4. Po sprawdzeniu poprawności wypełnienia dokumentów określonych w punkcie 3 (a+b), przekazują je Państwo do pokoju 7 w Zakładzie Dydaktyki (biuro koordynatora).
   5. Merytoryczny zakres zaliczenia praktyk ustalają Kierownicy Specjalizacji. Po formalnym rozliczeniu praktyki (dokumentacja z punktów 3a i 3b) oraz merytorycznym zaliczeniu (na zasadach określonych przez Kierownika Specjalizacji), sporządzają Państwo imienną listę zaliczonych praktyk. Na tej podstawie wypłacone zostanie Państwu wynagrodzenie za opiekę nad grupą praktykantów (600 zł brutto/brutto, tzn. 510 brutto) za grupę około 20-osobową.
Wypełniane przez studentów ankiety służą ewaluacji projektu i będą archiwizowane w Biurze Projektu. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by zainteresowani Kierownicy Specjalności otrzymali do nich wgląd. W takim wypadku zostaną one wypożyczone na określony czas zainteresowanym osobom.

   Prosimy o zwrócenie uwagi na:
   1. Czytelne wypełnianie wszystkich dokumentów (podawane w pełnym brzmieniu imiona, czytelność zapisu nazwiska - najlepiej drukowanymi literami);
   2. Nieużywanie skrótów w nazwach instytucji (należy wpisać pełne nazwy, np. nie GMP lecz Gminna Biblioteka Publiczna; nie ZS nr 4, lecz Zespół Szkół nr 4 – Szkoła Podstawowa nr 9);
   3. Wypełnianie dokumentów niebieskim długopisem (piórem).
   Wszystkie potrzebne dokumenty w nowej wersji dotyczące opiekuna praktyk z UAM znajdują się w tzw teczce opiekuna praktyk z UAM, którą należy pobrać z tej strony - zakładka "Dokumenty do pobrania".

   Uwaga! Dokumenty: z przekreśleniami, wypełnione niewłaściwe, niekompletnie lub nieczytelnie nie są przyjmowane przez naszą kwesturę i nie będą rozliczane.

 

27.01.2010          Informacja dla opiekunów praktyk z zewnątrz.

 

Komplet dokumentów dla opiekuna praktyk z zewnątrz należy pobrać z tej strony - zakładka "Dokumenty do pobrania"
w formie tzw. teczki opiekuna praktyk z zewnątrz.

   Uwaga! Dokumenty: z przekreśleniami, wypełnione niewłaściwe, niekompletnie lub nieczytelnie nie są przyjmowane przez naszą kwesturę i nie będą rozliczane.

 

14.01.2010          Ankiety ewaluacyjne dotyczące praktyk i staży dla studentów.

 

   Wszystkich studentów zainteresowanych praktykami i stażami zapraszamy do wypełniania ankiet ewaluacyjnych, które można pobierać z tej strony z zakładki "Dokumenty do pobrania" w postaci pakietu "ankiety.rar" .
   Zostały one również umieszczone odpowiednio w tzw. teczkach do pobrania - praktykanta i stażysty.
   Proszę o zwrócenie uwagi na rodzaj ankiety : odnośnie specjalności oraz terminu jej wypełniania (przed lub po praktyce/stażu).

 

02.11.2009          Zapraszamy na pierwsze zmodernizowane zajęcia realizowane w ramach projektu PO KL.

 

   Od poniedziałku do piątku odbywać się będą zmodernizowane w ramach Projektu PO KL zajęcia z Nauk Pomocniczych dla studentów pierwszego roku.

Zajęcia prowadzą:
- dr Barbara Koncewicz
- dr Ewa Krawiecka

Zajęcia mają charakter otwarty – każdy chętny (pracownik, student, gość) może wziąć w nich udział. Pierwszeństwo zapisu na listy maja studenci grup przypisanych na zajęcia wg aktualnego planu.

 

28.10.2009           Lista osób przyjętych na staż I edycji.

 

                               Lista osób przyjętych na staż I edycji   -   otwórz.

 

 

14.10.2009           Konkurs nr 1 dla pracowników Instytutu Filologii Polskiej UAM na modernizację 5 programów                                nauczania.

 

                               Ogłoszenie o konkursie - otwórz.

                               Regulamin konkursu   -  otwórz.

                               Wniosek konkursowy  - otwórz.

                               Zasady prowadzenia zajęć i wykładów gościnnych w ramach Projektu - otwórz.

                               Zasady prowadzenia zajęć wdrożeniowych w ramach Projektu       -       otwórz.

   Pozostałe dokumenty, potrzebne do konkursu: kwestionariusz osobowy , lista obecności PO KL, oraz firmówka PO KL (z logo projektu) znajdują się w zakładce "Dokumenty do pobrania".

 

 

05.10.2009           Informacja na temat opiekunów z UAM staży I edycji.

 

                               Opiekunowie staży I edycji - otwórz.

 

 

05.10.2009           Informacja na temat I edycji studenckich staży zawodowych.

 

                               I edycja staży studenckich - otwórz.

 

 

02.10.2009           Informacja dla studentów wszystkich specjalności odbywających praktyki.

 

                               Informacja dotycząca wynagrodzenia dla opiekunów praktyk - otwórz.

 

 

01.10.2009          Dokumenty do pobrania

 

   Zapraszamy do zapoznania się z aktualizowanymi na bieżąco wzorami dokumentów zamieszczonymi w zakładce "Dokumenty do pobrania". Dokumenty związane z realizacją projektu zostały podzielone według zadań realizowanych w ramach projektu (modernizacja zajęć, praktyki i staże, zajęcia dydaktyczne itd.) oraz według grup odbiorców (ogólne, pracownicy i studenci).

 

01.09.2009          Rusza strona internetowa Projektu PO KL!

 

   Dziś również ruszyła strona internetowa Projektu PO KL nr 04.01.01-00-029/09 w WFPiK UAM. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z założeniami i celami Projektu, oraz o regularne śledzenie zakładki Aktualności, gdzie będą pojawiać się komunikaty o wsparciach i konkursach organizowanych w ramach Projektu.

 

01.09.2009          Rusza Projekt PO KL nr 04.01.01-00-029/09 na WFPiK UAM!

 

   Dziś ruszył Projekt PO KL nr 04.01.01-00-029/09 na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.