Dokumenty do pobrania

 

Lista dokumentów dla projektu PO KL w WFPiK UAM:

Uwaga: w przypadku dokumentów wielostronnych wymagane jest ich drukowanie dwustronne,
dokumenty wydrukowane jednostronnie będą zwracane.

Wszystkie dokumenty dostępne są w Biurze Projektu.


Dokumenty ogólnego przeznaczenia:
 
Kwestionariusz osobowy uczestnika projektu.
Kwestionariusz mają obowiązek wypełniać wszyscy studenci, doktoranci i pracownicy UAM uczestniczący w Projekcie.
Dotyczy on nowego uczestnika Projektu, bądź uczestnika, którego dane osobowe uległy zmianie.
Pobierz kwestionariusz osobowy >>
Obiegówka uczestnika Projektu PO KL pobierz >>
Zgoda na przetwarznie danych osobowych i oświadczenie pracownika/wykonawcy na potrzeby Projektu pobierz >>
Oświadczenie pracownika pracującego w projektach unijnych pobierz >>
Ewidencja godzin pracy i zadań pobierz >>
Zakres obowiązków opiekuna praktyk z zewnątrz pobierz >>
Zakres obowiązków opiekuna stażu z zewnątrz pobierz >>
Raport z wykonania zadania w Projekcie PO KL pobierz >>
Wniosek o zapotrzebowanie na sprzęt lub urządzenia dostępne z funduszy PO KL pobierz >>

Modernizacja programów nauczania:
 
Regulamin konkursu modernizacyjnego pobierz >>
Wniosek na konkurs pobierz >>
Przykładowy kosztorys realizacji pomocy dydaktycznych pobierz >>
Specyfikacja Moodle pobierz >>
Raport z wykonania zadania/odbioru pracy pobierz >>
Sprawozdanie z wykonania zadania na utworzenie pomocy dydaktycznych pobierz >>
Przykładowy sylabus zajęć pobierz >>
Umowa o dzieło – sylabus pobierz >>
Zasady sporządzania sylabusów do przedmiotów modernizowanych pobierz >>
Uzupełnienie kosztorysu realizacji modernizacji programu przedmiotu pobierz >>
Umowa o dzieło – pomoce dydaktyczne pobierz >>
Umowa o dzieło – wsparcie informatyczne pobierz >>
Umowa zlecenie – wdrożenie pobierz >>
Rachunek do umowy pobierz >>
Oświadczenie dotyczące zajęć dydaktycznych pobierz >>
Ankieta ewaluacyjna ogólna (wersja .doc) pobierz >>
Ankieta ewaluacyjna ogólna (wersja .pdf) pobierz >>
Lista obecności pobierz >>
Firmówka POKL pobierz >>

Praktyki i staże:
 
Ankiety ewaluacyjne dotyczące praktyk/staży: wszystkie rodzaje ankiet (rar) pobierz >>
Instrukcja dotycząca obiegu dokumentów praktyk pobierz >>
Instrukcja dotycząca obiegu dokumentów staży pobierz >>
Instrukcje z regulaminami praktyk (rar) pobierz >>
Informacja dotycząca organizacji stażu dla studentów filologii polskiej pobierz >>
Regulamin praktyk pobierz >>
Regulamin staży pobierz >>
Wniosek aplikacyjny na staż pobierz >>
Zgoda na przyjęcie stażysty (dokument wystawia zakład pracy) pobierz >>
Porozumienie o organizację stażu pobierz >>
Potwierdzenie odbioru teczki / teczek pobierz >>
Komplet dokumentów (teczka) praktykanta (rar) pobierz >>
Komplet dokumentów (teczka) stażysty (student lub doktorant) (rar) pobierz >>
Komplet dokumentów (teczka) stażysty (student lub doktorant) bez kosztów dojazdu (rar) pobierz >>
Komplet dokumentów (teczka) opiekuna praktyk z UAM (rar) pobierz >>
Komplet dokumentów (teczka) opiekuna praktyk z zewnątrz (rar) pobierz >>
Komplet dokumentów (teczka) opiekuna praktyk z zewnątrz osiągajacego wyn. brutto nizsze od min. (rar) pobierz >>
Komplet dokumentów (teczka) opiekuna stażu z UAM (rar) pobierz >>
Komplet dokumentów (teczka) opiekuna stażu z zewnątrz (rar) pobierz >>
Komplet dokumentów (teczka) opiekuna stażu z zewnątrz osiągajacego wyn. brutto nizsze od min. (rar) pobierz >>
Program do otwierania spakowanych archiwów typu .rar - WinRAR tu wybierz wersję ( np Polish (32 bit)) >>

Zajęcia gościnne w ramach współpracy z rynkiem pracy:
 
Regulamin prowadzenia zajęć i wykładów gościnnych pobierz >>
Umowa o dzieło na prowadzenia wykładu do pobrania w biurze projektu (p.03)
Umowa zlecenie na prowadzenie ćwiczeń do pobrania w biurze projektu (p.03)
Rachunek do umowy do pobrania w biurze projektu (p.03)
Oświadczenie dotyczące zajęć dydaktycznych pobierz >>
Zgoda na przetwarznie danych osobowych i oświadczenie pracownika/wykonawcy na potrzeby Projektu pobierz >>
Raport z wykonania zadania w Projekcie PO KL pobierz >>
Ankieta ewaluacyjna ogólna (wersja .doc) pobierz >>
Ankieta ewaluacyjna ogólna (wersja .pdf) pobierz >>
Lista obecności pobierz >>
Firmówka POKL pobierz >>

Program "Studiuj z laptopem":
 
Wniosek zgłoszeniowy pobierz >>
Nowy regulamin Programu "Studiuj z laptopem" pobierz >>

Program "Czytaj z ebookiem":
 
Wniosek zgłoszeniowy pobierz >>
Regulamin Programu "Czytaj z ebookiem" pobierz >>

Serwisy internetowe e-ifp.amu.edu.pl – pomoc:
 
Poradnik korzystania z serwisu praktyk i staży pobierz >>

Materiały promocyjne PO KL w WFPiK UAM:
 
Wzór listownika Projektu (tzw. firmówka)  pobierz >>
Logo PO KL  pobierz >>
Logo UE  pobierz >>
Logo IFP UAM (rar)  pobierz >>
Logo UAM  pobierz >>
Wzornik oznaczania prezentacji  pobierz >>
Informacja dotycząca zasad oznaczania działań współfinansowanych ze środków POKL  pobierz >>
Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  pobierz >>
System Identyfikacji Wizualnej UAM w zakresie POKL (str. 44-45)  pobierz >>