Konferencje

 

18-19.05.2015   Instytut Filologii Polskiej i Zarząd Projektu POKL zapraszają serdecznie do udziału w ogólnopolskiej                              konferencji naukowej pt. Polonista na rynku pracy.O strategiach dostosowywania kształcenia                              studentów polonistyki do nowej rzeczywistości.

 

 

                              Informacja o konferencji - otwórz.

                              Program konferencji (broszura) - otwórz.

                              Karta zgłoszenia uczestnictwa - otwórz.

                              Podsumowanie konferencji - otwórz.

                              Zdjęcia z konferencji nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.