Rezultaty
Planowane rezultaty projektu to:
 1. Wprowadzenie minimum 50 zmodernizowanych programów nauczania przystosowanych do wymogów współczesnego rynku pracy;
 2. Odbycie przez co najmniej 5850 studentów obowiązkowych praktyk;
 3. Udział przynajmniej 2850 studentów (absolwentów) w stażu,
 4. Udział minimum 4000 studentów w zmodernizowanych zajęciach;
 5. Zaangażowanie co najmniej 310 pracowników naukowo-dydaktycznych i doktorantów do projektu dostosowywania programów nauczania oraz do realizacji programu praktyk i staży;
 6. Otwarcie liczącej 40 stanowisk, ogólnodostępnej, monitorowanej pracowni komputerowej;
 7. Wyposażenie 7 sal przeznaczonych do zajęć z multimediami w monitory LCD i tablice interaktywne;
 8. Rozbudowanie bezprzewodowej sieci komputerowej w budynku WFPiK UAM;
 9. Udostępnienie studentom 400 nowoczesnych netbooków oraz ebooków;
 10. Otwarcie specjalistycznej pracowni informatycznej dla studentów niepełnosprawnych;
 11. Montaż pętli induktofonicznych w salach wykładowych.
Końcowy raport ewaluacyjny (podsumowujący): - otwórz.